WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN VERREKENING NEVENINKOMSTEN STADSBESTUUR VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er hoeft geen verrekening plaats te vinden van de neveninkomsten van burgemeester en wethouders over het jaar 2020, meent het Vlaardingse gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de neveninkomsten vastgesteld conform het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De bestuurders moeten jaarlijks een opgave te doen van eventuele niet-ambtsgebonden neveninkomsten. Inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties worden verrekend met de bezoldiging. Voor de verrekening van de neveninkomsten van functies die niet samenhangen met het ambt is de methode gelijk aan die voor leden van de Tweede Kamer.

De eerste 14% van de jaarbezoldiging is vrij van verrekening. In het geval de inkomsten meer bedragen dan 14% van de jaarbezoldiging wordt van het meerdere de helft verrekend. Het ministerie van BZK heeft op grond van de opgaven vastgesteld dat de burgemeester en wethouders niet verrekenplichtig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *