WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘VLUCHTELINGEN IN FLEXWONGEN ACHTER STATION SCHIEDAM CENTRUM’

SCHIEDAM- Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) krijgt tot tweemaal gelijk van wethouder Antoinette Laan (VVD), wanneer wordt gepleit voor een stop op de urgentie voor vluchtelingen bij de verdeling van sociale huurwoningen, maar vanuit de gemeenteraad is er alleen steun van de oppositiepartijen Alles voor Schiedam (AVS) en de OuderenPartij Schiedam. LOS-fractievoorzitter Monique Rotteveel pleit, mede namens AVS, voor het huisvesten van vluchtelingen in alternatieve woonvormen. Schieveste wordt genoemd. De wethouder heeft het al over flexwoningen.

Laan: “Dan kan ik aangeven, richting mevrouw Rotteveel, dat het inderdaad waar is dat een urgentie, al dan niet verlenen aan een statushouder (vluchteling, red.), een kwestie is van een gemeente om daar een keuze voor te maken. De rede dat wij dat in Schiedam doen is, omdat je de wettelijke plicht hebt om statushouders (vluchtelingen, red.) binnen 10 weken te huisvesten. Als je ze geen urgentie geeft lukt het nooit om ze binnen 10 weken te huisvesten.”

Rotteveel: “Blijft een feit dat de gemeente geen urgentie hoeft te verlenen. Ze moeten binnen 10 weken gehuisvest worden, of een dak boven hun hoofd hebben.”

Laan: “Ook daar heeft mevrouw Rotteveel absoluut een punt. Dat is ook het tweede deel van uw motie. Dan moet je ze maar ergens anders huisvesten. Ik heb net aangegeven, richting de fractie van PS, dat wij bezig zijn met flexwoningen. Wellicht zit daar een deel van de oplossingen, maar voor nu is het zo dat wettelijk gezien, in Nederland, deze mensen recht hebben op een woning en dat wij gebonden zijn en zelfs op het matje moeten komen bij de Provincie. Nou weet u allemaal dat ik daar niet zo van onder de indruk ben, maar het is wel zo. En dat we daaraan moeten voldoen.”

Rotteveel: “Het zou fijn zijn als er wat flexwoningen zouden komen op Schieveste voor de statushouders (vluchtelingen, red.).”

Het vorige college van burgemeester en wethouders liet al eens weten, in het ‘Plan van aanpak huisvesting vluchtelingen Schiedam’, dat de gemeente eigenlijk af wil van de standaard huisvesting van vluchtelingen, omdat er anders geen grotere (en eenpersoons) sociale huurwoningen meer naar reguliere woningzoekenden gaan. ‘In deze segmenten kan bij deze vrijkomende aantallen geen enkele huurwoning meer naar een regulier woningzoekende gaan’, schreef het stadsbestuur letterlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *