WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

4,5 DB MINDER GELUIDSHINDER VLIEGVERKEER BOVEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het aantal overlastmeldingen over Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is gehalveerd. Dat blijkt uit het jaarrapport, dat is opgesteld door DCMR in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA, over de periode november 2019 tot en met oktober 2020. De gemiddelde hoeveelheid vliegtuiggeluid in Schiedam nam af met 4,5dB.

Belangrijke oorzaak van de afname is de sterke reductie van het aantal vluchten grote luchtvaart als gevolg van de lockdown. In totaal ontving DCMR in de verslagperiode 30.773 meldingen over vliegverkeer van en naar RTHA. In 2019 waren dat er nog 62.650.

In het gebruiksjaar 2020 was de invloed van de lockdown op het gebruik van de luchthaven groot. Het totaal aantal vluchten in de categorie grote luchtvaart nam sterk af (-61%). Ten opzichte van 2019 daalde het totaal aantal meldingen fors (-51%). Het aantal meldingen over hinder van sportvliegtuigen verdubbelde echter tot ruim 2600. Dit terwijl het aantal vluchten in de categorie kleine luchtvaart maar licht afnam (-2%).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *