Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

NIEUWBOUW VOOR WATERZUIVERING VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland heeft zich gebogen over plannen voor een nieuw te bouwen zuivering in Vlaardingen als voorlopig voorkeursalternatief voor de toekomst AWZI De Groote Lucht. Wanneer het algemeen bestuur ermee instemt wordt de nieuwbouwvariant verder uitgewerkt. Partners in het gebied worden hierbij nauw betrokken.

De nadere uitwerking zal de basis vormen voor het definitieve voorstel voor de toekomst van De Groote Lucht dat eind van dit jaar wordt voorgelegd aan het bestuur. Het doel is dat er in 2028 een zuivering staat die weer 30 tot 40 jaar vooruit kan.

De zuivering van de toekomst krijgt waarschijnlijk meer functies voor het terugwinnen van grondstoffen, energie en zoet water. Het schoonmaken van het afvalwater moet altijd doorgaan, ook tijdens renovatie. Dat is complex en brengt risico’s met zich mee die er bij nieuwbouw niet zijn.

Een verkenning naar de voor- en nadelen van renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw aan de overkant laat zien dat de voordelen van nieuwbouw groter zijn dan die van renovatie. Bij nieuwbouw kan een zuivering worden gebouwd die voldoet aan de huidige eisen én die kan meegroeien met toekomstige ontwikkelingen: een forse toename van de hoeveelheid afvalwater en strengere kwaliteitseisen aan het effluent.

Delfland zuivert het afvalwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Om dit ook in de toekomst goed te kunnen doen, stelt Delfland voor zijn zuiveringen masterplannen op. Voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen is vastgesteld dat het einde van de levensduur in zicht is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *