Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

MAASSLUIS ROEPT HULP IN BIJ AANPAK ENERGIEARMOEDE

MAASSLUIS- De gemeente Maassluis heeft een professionele partij gecontracteerd om extra energiecoaches in te zetten en te helpen om zoveel mogelijk inwoners te bereiken die kampen met energiearmoede. De gemeente werkt met deze partij onder het logo ‘SamenzijnwijMaassluis’.

Voor de uitvoering van de aanpak energiearmoede is besloten tenminste het bedrag van 206.000 euro in te zetten dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de verduurzaming van woningen. Daarnaast wordt een bedrag van 24.000 euro ingezet uit het huidige duurzaamheidsbudget en een bedrag van 30.000 euro uit de reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing.

Burgemeester Edo Haan (PvdA): ‘Op de korte termijn staat centraal dat ieder die recht heeft op ondersteuning kan worden geholpen met het verduurzamen van de woning. Met het oog op de lange termijn ligt de focus op het versterken van het netwerk en de sociaal maatschappelijke infrastructuur, zodat er in de aanpak voldoende aandacht kan worden besteed aan de maatschappelijke bijvangst.’

De inschatting van voor de sterk gestegen energieprijzen was dat 10% van de Maassluizers (te) hoge energiekosten had in verhouding tot het besteedbaar inkomen. Inmiddels schat de gemeente in dat een grotere groep huishoudens in Maassluis moeite heeft met het betalen van de energierekening.

De energierekening bestaat niet alleen uit het verbruik van gas en elektra, een aanzienlijk deel betreft leveringskosten, belastingen en netwerkkosten. Deze extra kosten zijn vooral fors gestegen, vanwege de financiering van het klimaatbeleid. Daarnaast zijn er de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen die ook weer het gevolg zijn van het klimaatbeleid: een poging van een politieke meerderheid om de uitstoot van CO₂ terug te dringen. Daarnaast is er de boycot van Russisch gas, dat zou zijn bedoeld om de Russische economie te raken, nu dat land militair in verzet komt tegen het oprukken van de NAVO tot ver achter de Oost-Duitse grens (in strijd met het Handvest van Parijs dat de grens met het voormalige Warschaupact moest respecteren).

CO₂ is een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde, met name voor planten en bomen. De uitstoot van CO₂ leidt daardoor tot een aarde met meer bomen en planten en tot hogere landbouwopbrengsten.
Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. De huidige klimaatdoelen zijn erop gericht om te proberen de eeuwen oude klimaatverandering te beïnvloeden. De huidige klimaatplannen kosten alleen de Nederlandse belastingbetalers al meer dan 1.000 miljard euro voor een eventuele wereldwijde temperatuurdaling van circa 0,0007 graden Celsius in 2100.

Meer weten over klimaatverandering: omvang, oorzaken en gevolgen? Klik HIER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *