Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ZWEMBAD MAASSLUIS BANG VOOR SLUITING

MAASSLUIS- Het bestuur van Zwembad Dol-Fijn in Maassluis waarschuwt voor een dreigende sluiting. In een brief aan het college schrijft het bestuur dat zij vrijwel geen mogelijkheden meer ziet om de exploitatie van het zwembad met de huidige beschikbare financiële middelen open te houden. Sport- en recreatiebad Dol-fijn wil dan ook dat het stadsbestuur meer subsidie beschikbaar stelt.
zwembad dol-fijn 1
Het zwembad zegt de laatste twee jaar herhaaldelijk te hebben aangegeven dat een herijking van het subsidiebedrag in 2015 nodig is, als uitvloeisel van de inflatie van de afgelopen jaren. Met een voorbeeld rekent het zwembad dit het college als volgt voor: Als de inkomsten over een aantal jaren met 10% toenemen en de uitgaven in dezelfde periode ook met 10% groeien, dan moet ook het subsidiebedrag met 10% toenemen. Het subsidiebedrag is vanaf 2008 echter met 4% afgenomen.

De wethouder Sport zou van oordeel zijn dat de Dol-Fijn zich meer als een ondernemer moet opstellen om de financiële problemen op te lossen.