Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ZORGEN OM WAPENS IN FORT HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Door het vervangen van alle sloten op het hek en de deuren van het Fort aan den Hoek van Holland liggen er wapens onbeheerd in het complex. De vrijwilligers van het museum zijn sinds vrijdag niet langer welkom door een conflict met de huurder, horeca-exploitant Jurgen Beumer. Daardoor is het voor de vrijwilligers van het museum moeilijk de afspraken in de vergunning -het zogenaamde wapenverlof- na te leven. Binnen in het gebouw zijn kanonnen en geweren aanwezig.

Beumer zegt in een reactie dat de stichting van de vrijwilligers de mogelijkheid heeft het pand op afspraak te bezoeken, juist met het oog op het nakomen van de afspraken die samenhangen met de wapenvergunning.

Volgens Beumer ligt een onwerkbare verhouding ten grondslag aan het conflict. De vrijwilligers, en meer bepaald het bestuur van hun stichting, zou zich tegen een meer commerciële exploitatie van het complex verzetten. Hij wijst op afspraken in de overeenkomst die beiden begin dit jaar hebben gesloten. Het vernieuwen en aanbieden van wisselende tentoonstellingen, maar ook het organiseren van paintball games in het Fort zouden daarin allemaal zijn vastgelegd. De stichting bestrijdt dat.

Beumer wil vanaf voorjaar 2015 door met een vernieuwd museum waarbij hij rekent op een deel van de collectie van de stichting. Ook de huidige vrijwilligers zijn welkom, maar die lijken daar vooralsnog weinig voor te voelen.