Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ZORG BIJ PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ COVID-19 BLIJFT ACHTER

Er is meer aandacht nodig voor mensen die psychische problemen krijgen of wier psychische stoornis ernstiger wordt door de angst en onzekerheid rond het Corona virus. Aldus Prof. Em J.A.Walburg in een publicatie op de website van het Tijdschrift Positieve Psychologie . De informatiestroom kan beter, de telefonische hulplijnen kunnen professioneler met een doorverwijsfunctie, effectieve e-mental health kan gratis beschikbaar komen en wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg bij acute problemen moeten voorkomen worden en deze zorg kan niet alle menselijke en persoonlijke contacten met cliënten vermijden.

Door alle onzekerheid over het corona virus neemt de gemiddelde angst en zorg in de bevolking toe. Dat betekent dat ook het aantal mensen met ernstige problemen toeneemt. Vanuit het perspectief van gezondheid is het natuurlijk allereerst van belang om het virus in te dammen. Maar tegelijk neemt het aantal psychische klachten toe en erger: mensen die toch al een angststoornis of een depressie hebben kunnen zieker worden en de mensen die daartegen aanhangen, die kwetsbaar zijn voor psychische problemen kunnen een angststoornis of depressie ontwikkelen. Een enquête die Mind op 1 april publiceerde bevestigt het beeld van toenemende angst, depressie, paniek, eenzaamheid en slaapstoornissen, ondanks de veerkrachtige reactie van het merendeel van de bevolking.

Tegelijk met het opbouwen van een infrastructuur met ic-bedden en Corona tests is het evenzeer van belang om het aanbod van de psychische hulpverlening aan te passen. Maar juist op dat gebied is er geen centrale regie en het aanbod van informatie en hulpverlening is verwarrend en provisorisch. Er zijn heldere regels voor de omgang met het virus, er is een centraal geleide informatiestructuur maar als het gaat om geestelijke gezondheid schieten de tips en de informatieboodschappen alle kanten op. Rijp en groen mag zeggen hoe mensen het beste hun leven kunnen inrichten. Veel behandelaars en coaches hebben de weg al gevonden en houden via het internet contact met hun cliënten. Dat is een uitstekende oplossing en alle respect voor de individuele creativiteit.Maar er is meer nodig.

1.Bedrijven en scholen kunnen een ondersteunende taak oppakken als het gaat om informatieverstrekking en begeleiding van thuiswerken en thuis verblijvende kinderen.
2.Veel mensen hebben extra aandacht van vrienden, buren of familie nodig. Informatie over hoe die het beste te geven kan problemen voorkomen.
3.De telefonische hulpverlening kan gecentraliseerd met een doorverwijsfunctie bij ernstiger problemen.
4.Per zo snel mogelijk kunnen alle beschikbare en effectieve vormen van e-mental health gratis beschikbaar komen
5.Bij acute en ernstige klachten moet persoonlijk en direct contact met een hulpverlener mogelijk zijn zonder wachtlijst.

Deze aanpak kan onnodig leed en kosten voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *