Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ZIEKENHUIZEN ROTTERDAM EN SCHIEDAM ECHT SAMEN

SCHIEDAM- Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam gaan per 1 januari 2015 juridisch fuseren. Door deze combinatie ontstaat een krachtige ziekenhuisorganisatie, de Sint Franciscus Vlietland Groep, de locaties blijven de oorspronkelijke namen houden. De 4.200 medewerkers en bijna 300 medische specialisten bieden topzorg en basisziekenhuiszorg aan voor 400.000 inwoners op de Noordoever van de Maas in Rotterdam (Noord en Nieuwe Waterweg Noord) in een veilige, gastvrije omgeving.
exterieurs sfg en vlietland
Door de fusie en de combinatie van elkaars expertise ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbeteringen. Het Sint Franciscus Gasthuis is al sinds 2008 een Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en biedt hooggespecialiseerde zorg en investeert voortdurend in innovaties, opleidingen en onderzoek. Het Vlietland Ziekenhuis behaalde in 2013 het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’, dit keurmerk is opgesteld door vier ouderenbonden en ontvang je vanwege de bijzondere aandacht voor senioren. Een speciaal geriatrisch team geeft adviezen, zodat de beste behandeling wordt ingezet.

Patiënten houden vanzelfsprekend keuzevrijheid naar welk ziekenhuis of buitenlocatie zij willen gaan. Uitgangspunt hierbij is dat de zorg zoveel als mogelijk dichtbij is, maar geconcentreerd wordt als het nodig is. Door de concentratie van zorg ontstaat er meer expertise op één locatie waardoor de kwaliteit en de efficiëntie zorg daar verder toeneemt.

Samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio en daarbuiten is van groot belang voor de Sint Franciscus Vlietland Groep. Dat geldt voor zowel de eerstelijnszorg, de thuiszorg en verpleeghuiszorg, als voor derdelijnszorg. De bestaande samenwerkingsrelaties van beide ziekenhuizen met andere zorgaanbieders blijven intact en worden gerespecteerd.