Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WOONPLUS SCHIEDAM WERKT AAN OPSLAAN OVERTOLLIG REGENWATER

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam onderzoekt, samen met verhuurder Woonplus, de mogelijkheden voor het opslaan van overtollig regenwater, om het in te zetten bij een periode van droogte. De gemeente neemt de woningcorporatie mee bij het zogenaamd klimaatadaptief inrichten van de stad.

Per project wordt nagegaan wat de kansen zijn voor klimaatadaptief inrichten, of het nu herinrichting is van de buitenruimte, vernieuwing van een gebied of een nieuwbouwontwikkeling is. De uitgangspunten voor klimaatadaptatie worden meegegeven bij elk van deze projecten. Met Woonplus is gesproken over klimaatadaptatie in de aanloop naar het Klimaatadaptatieplan (in het kader van de zogeheten risicodialoog). Als uitwerking is de Stimuleringsregeling Waterklaar opgezet, gericht op het aanleggen van meer waterberging en groen. Deze regeling is besproken met Woonplus. Afgesproken is dat ook huurders van Woonplus gebruik kunnen maken van de stimuleringsregeling, met toestemming van Woonplus. Ook wordt gesproken met Woonplus, om na te gaan hoe bij de vernieuwing van het bezit van Woonplus, verder uitvoering kan worden gegeven aan het klimaatadaptief inrichten van de betreffende complexen en buurten.

De gemeenteraad heeft in maart 2019 het Klimaatadaptatieplan Schiedam en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 vastgesteld. Daarin is op hoofdlijnen aangegeven wat er moet worden gedaan om Schiedam klimaatadaptief in te richten.

2 reacties op “WOONPLUS SCHIEDAM WERKT AAN OPSLAAN OVERTOLLIG REGENWATER

  1. Zucht. Het woord “KLIMAATADAPTATIE” staat maar liefst 8x in bovengenoemd stukje.

    En zoals gewoonlijk niets over: vervuiling, overexploitatie, universele bomenkap, industrieel zoetwatergebruik, agrarische monocultuur, urbane opwarming. Geen woord over de vernietiging van de wereldwijde ecosystemen. Niets over de neushoorn, olifant, tijger, giraf en de mensapen. Dat allemaal verzwijgen, en dan nog moeten liegen. Want Klimaatverandering komt door cycli in zonneactiviteit. Dit is een probleem waar de mensheid niets aan kan doen. Plastic verpakkingen, vervuiling, overbevissing, kaalkap van oerbossen, etc, zijn man-made problemen waar we wel wat aan kunnen doen. Maar degenen die zich hiertegen verzetten, zijn altijd ‘onze’ politici zelf. Omdat die openlijk de belangen van de multinationals en investeringsbanken vertegenwoordigen die deze problemen veroorzaken. Dit is psychopatisch beleid. En het lukt alleen maar omdat die klootzakken ons 24/7 lopen te gaslighten met hun propaganda. Trap er niet in, mensen!

    1. Men stemt er op. Bijdehand hé? Afgelopen maand heeft de Nederlandse bevolking weer bewezen dat ze geen beter bestuur waard zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *