Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WINDMOLENPARK GEEN BEDREIGING ATLANTIKWALL HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Het Windpark Maasvlakte 2 vormt geen aantasting van de cultuurhistorische beleving van de Atlantikwall in Hoek van Holland. Dat staat in het definitieve milieueffectrapport dat wethouder Arno Bonte (GroenLinks) aan de Rotterdamse gemeenteraad heeft gestuurd. Ook voor het beschermd dorpsgezicht van Oostvoorne zijn de toekomstige windmolens geen bedreigen, menen de opstellers van het rapport. Naar verwachting zullen eind 2021 de vergunningen onherroepelijk worden. Vervolgens is de planning dat begin 2022 gestart wordt met de bouw van het windpark en dat medio 2022 het windpark in exploitatie zal gaan.

De Atlantikwall is in de Tweede Wereldoorlog aangelegd om een invasie van geallieerde zijde te voorkomen. De bunkers en verdedigingswerken die destijds zijn aangelegd zijn op sommige locaties nog intact en van waarde voor de cultuurhistorische beleving van het gebied. Uit het milieueffectrapport: ‘Een relatie met het Windpark Maasvlakte 2 is er echter niet, gezien de grote afstand en het verschil in schaalniveau. Een effect op de cultuurhistorische waarde van de Atlantikwall is derhalve niet aan de orde.’

Het plan voor de tweeëntwintig windtubines baart de Partij voor de Dieren (PvdD) in Rotterdam wel grote zorgen. Vogelsoorten met een relatie tot nabijgelegen Natura 2000-gebieden dreigen slachtoffer te worden van de windmolens. Volgens de PvdD dreigt er gevaar voor de scholekster, visdief, grote stern en de aalscholver. De Omgevingsdienst Haaglanden concludeert dat een zogenoemde mortalititeitsgrens (van 1% van de gemiddelde jaarlijkse natuurlijke sterfte) van aalscholvers mogelijk zal worden overschreden, wat leidt tot verminderde staat van instandhouding van de soort.

De reddingsbrigade vreest voor de veiligheid van recreanten wanneer de windmolens worden geplaatst in de vloedlijn. Dit zou betekenen dat deze met laag water droog staan en met hoog water onder water. Eneco heeft de reddingsbrigade geïnformeerd en verteld dat er bij storm gaten om de paal zullen ontstaan van drie meter diep en een diameter van 24 meter.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “WINDMOLENPARK GEEN BEDREIGING ATLANTIKWALL HOEK VAN HOLLAND

  1. Windmolenparken zijn sowieso een bedreiging voor het milieu, de vogelstand en het landschappelijk aanzien. Maar ja, praat dat die priusrijders maar eens uit den kop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *