RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WETHOUDER SCHIEDAM PRIKT DOOR VERKIEZINGSRETORIEK CDA

SCHIEDAM- Wethouder Marcel Houtkamp (D66) is niet onder de indruk van de verkiezingsbelofte van coalitiegenoot CDA met de gemeentelijke heffingen. De Schiedamse christendemocraten melden in hun campagne dat alle gemeentelijke heffingen, rechten en leges alleen kostendekkend mogen zijn. “Nou, dat is geen nieuws”, merkt Houtkamp op. “Buiten de OZB zijn ze dat namelijk al.”

Per 1 januari heeft Schiedam bijvoorbeeld de extra leges geschrapt bij het verlies van een identiteitsbewijs. Het stoppen met de extra leges van 23,45 euro bij vervanging is op de eerste plaats beeindigd onder invloed van de buurgemeenten Vlaardingen, Maassluis, Delft en Rotterdam. Daarnaast is het betalen bij verlies van een paspoort ook bij wet landelijk afgeschaft.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat bestemmingsheffingen en retributies zijn bedoeld om bepaalde gemeenteactiviteiten te bekostigen. Om te voorkomen dat gemeenten met deze specifieke belastingen ook andere activiteiten financieren, verbiedt de Gemeentewet dat de geraamde baten de geraamde lasten mogen overschrijden. Door deze eis mogen de opbrengsten hooguit kostendekkend zijn. In de praktijk spreekt men dan ook wel van kostendekkende tarieven.

Als de opbrengsten minder dan kostendekkend zijn, zullen de lasten uit andere inkomsten worden betaald. Bijvoorbeeld uit de algemene belastingen. Als de gemeente niet voor kostendekkende tarieven kiest betekent dit dat niet alleen de kostenveroorzakers, maar alle belastingplichtigen meebetalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *