WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WERF GUSTO IN 1940-1945

SCHIEDAM- En weer is er ‘gedoe’ rond een publicatie over Werf Gusto in een boek van de Dr. K. Heeringa Stichting. De vorige keer betrof het een publicatie over de sluiting van Werf Gusto in 1978 in de uitgave van het Historisch Jaaroverzicht 2017.Door rectificatie in de 2018 uitgave ontliep men een rechtszaak. Ditmaal is het een ‘kort door de bocht’ artikeltje over Werf Gusto in de periode 1940-1945, dat zonder iemand daarover te raadplegen gepubliceerd werd in de recent verschenen uitgave van 2019.Fatsoenshalve had men bijvoorbeeld de heer R. Smulders kunnen raadplegen, de laatste algemeen directeur van de Werf Gusto uit de Smulders -familie en zoon van H.J.A.M. Smulders. De laatste was directeur van de werf in de oorlogsjaren 1940-1945, waar het inhet artikel over gaat.

De publicatie van de heer J. Baart ‘Zakelijk bekeken – De boten van de Gusto’, dat ten grondslag ligt aan de publicatie van het team van de Dr. K. Heeringa Stichting is op zich al geen toonbeeld van objectiviteit. De Dr. K. Heeringa Stichtingdoet daar nog een schepje bovenop, door er eigenhandig aan toe te voegen, dat Werf Gusto en Wilton Fijenoord geschut leverden aan de Duitsers. Beide werven, trouwens de gehele scheepsbouw in Nederland, hebben/heeft nooit geschut gemaakt of geleverd aan deKriegsmarine. Het produceren en plaatsen daarvan deed de Kriegsmarine in eigen beheer.

Dit was ook de kern van de overeenkomst die op 1 juni 1940 is gesloten tussen de Nederlandse procureurs-generaal van Economische zaken, de Metaal (waaronder scheepsbouw viel) en de Duitsers. Schepen bouwen ja, geschut maken en plaatsennee. Het ‘gewraakte’ document dat de heer N.W. Conijn op 23 mei 1940 ondertekende was al voorzien van deze voorwaarde. Qua inhoud is de Werf Gusto-overeenkomst gelijk aan de overeenkomst tussen de Metaal en de Duitsers op 1 juni 1940! Dit is slechts een voorbeeldvan de vele ‘foute’ veronderstellingen, verkeerde aannames en oneliners in het artikel. Het ware beter geweest als men ook eens contact zou opnemen met de Stichting Erfgoed Werf Gusto, over deze beladen periode van de werf. De website van de Stichting ErfgoedWerf Gusto is nu alleen door de Dr. K. Heeringa Stichting bezocht om zonder toestemming foto’s te trekken van de website werf-gusto.com. Vooralsnog blijft het gissen waarom niet.

Daarom heeft de Stichting Erfgoed Werf Gusto besloten deze periode, die ruim aan bod komt in het medio 2021 te verschijnen boek over Werf Gusto, het grote publiek als voorpublicatie en tegengeluid aan te moeten bieden op haar websitewerf-gusto.com. Het hoofdstuk is te lezen op: https://werf-gusto.com/?page_id=27937

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2020

foto: Tewaterlating van de TM51 in 1939, het prototype van de door Werf Gusto te bouwen Powerboats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *