Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘WEER PLAN POLENPENSION ZUIDBUURTSEWEG VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- ONS.Vlaardingen vindt nieuwe plannen voor een Polenpension aan de Zuidbuurtseweg onacceptabel. De oppositiepartij heeft begrepen dat de gemeente op dinsdag 1 oktober een informatieavond heeft belegd waar nader uiteengezet zal worden wat de plannen behelzen.

De fractie van ONS.Vlaardingen pleit voor de locatie, aan het einde van de George Stephensonweg en de James Wattweg. In het verleden was deze locatie in beeld voor een AZC. ONS: ‘De benodigde infrastructuur is aanwezig en van parkeerproblemen is geen sprake. De procedure met betrekking tot een aanpassing van het bestemmingsplan zou voor deze locatie min of meer gelijk zijn.’

De huisvesting is het gevolg van afspraken in het Nationale convenant huisvesting arbeidsmigranten die mede door Vlaardingen zijn ondertekend.  In het convenant is afgesproken hoeveel huisvestingsplekken er per regio moeten komen. In totaal veertigduizend. In de Regio Rotterdam betreft dit zesduizend. Ook Vlaardingen dient hierin haar steentje bij te dragen. In 2015 heeft de provincie de regio’s in het kader van de actualisering van de regionale woonvisie gevraagd om rekening te houden met de huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “‘WEER PLAN POLENPENSION ZUIDBUURTSEWEG VLAARDINGEN’

 1. Geachte Raad en B&W,

  IK WIJS U ER NADRUKKELIJK OP dat desbetreffende locatie (1) broedplaats, (2) woongebied, en (3) fourageerterrein is van meerdere streng beschermde diersoorten.

  U BENT GEBONDEN door strenge milieu wetgeving die het voortbestaan van beschermde soorten garandeert.

  IK WIJS U ER NADRUKKELIJK OP dat zich hier vaste populaties bevinden van: Egel, Ransuil, Bunzing, Vos, Huismus, diverse soorten Kikkers, diverse soorten Padden, diverse soorten Salamanders en meerdere volkeren van de Honingbij.

  IK HERINNER U ERAAN dat zowel de Burger als de Overheid wettelijke zorgplicht voor de inheemse flora en fauna dragen.

  INDIEN U DE WETGEVING NEGEERT pleegt u wettelijk gedefinieerde ECOCIDE.

  U HEEFT DE PLICHT vooraf onderzoek te doen naar de populaties en mogelijke effecten van milieuschade.

  U WEET dat het negeren van milieuwetgeving torenhoge boetes oplevert.

  U BENT BIJ DEZE INGELICHT over de aanwezigheid van specifieke beschermde dierenpopulaties terplekke.

  ONZE INHEEMSE WILDE DIEREN GAAT U NIET OPOFFEREN voor korte-termijn winstbejag en economische groei elders!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *