WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WEER BEMIDDELING FORT HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De SP in de Rotterdamse gemeenteraad heeft voor donderdag opnieuw een debat aangevraagd over de situatie rondom het Fort aan den Hoek van Holland.
Fort aan den Hoek van Holland 3
In samenwerking met de fracties van CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, wil de SP duidelijkheid van de verantwoordelijk wethouder(s) op vragen over de voortzetting van het museum en het onderhoud van het Rijksmonument. Hiertoe heeft SP-raadslid Querien Velter een tweeminutendebat aangevraagd voor de vergadering van donderdag.

De SP is van mening dat het college, in het belang van de betrokken vrijwilligers, het Fort en museale collectie actie moet ondernemen om beide partijen nader tot elkaar te krijgen. Om dit te bereiken zal de SP het college donderdag middels een motie verzoeken om in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland te komen tot een bemiddelingspoging tussen beide partijen. De gebiedscommissie Hoek Van Holland heeft in een brief aan het college eveneens aangegeven dat dit ook haar wens is. fort 3

Tussen Stichting Fort Hoek Van Holland en de exploitant Beumer is eerder al bemiddeld op verzoek van de provincie. Tussentijds stelde de rechter horecabaas Beumer in het gelijk. De vrijwilligers gaan tegen deze uitspraak in hoger beroep.