Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WEBSITE ADVIESRAAD MAASSLUIS

MAASSLUIS- De Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis heeft sinds vorige week een eigen website. Informatie over dit adviesorgaan was tot die tijd alleen te vinden op de website van de gemeente. In het bijzijn van wethouder Arnold Keijzer en tal van genodigden is de site gelanceerd. Voorzitter Bart Luttik benadrukte dat de Adviesraad een onafhankelijk orgaan is, dat het college van B&W gevraagd, maar ook ongevraagd adviseert over beleid op het gebied van samenlevingszaken (onder meer armoedebeleid, vrijwilligerswerk, inkomensvoorzieningen, jeugd, maatschappelijke ondersteuning en welzijn). En daarbij hoort een eigen website: klik HIER.