Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WATERSCHAP STEMT TEGEN LAGERE WATERSCHAPSLASTEN

DELFLAND- Het bestuur van Delfland heeft in meerderheid tegen verlaging van de waterschapslasten voor inwoners gestemd. CU-SGP en Algemene Waterschapspartij wilden een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Concreet zouden huurders dan 15 euro minder gaan betalen.

Maar de geborgde zetels van boeren en bedrijven, samen met VVD, CDA en PvdD, kozen voor een verlaging van de waterschapsbelasting voor bedrijven en glastuinbouw door de waterschapslasten voor de inwoners te bevriezen. Voor een standaardbedrijf met een pand van 5 miljoen gaan de waterschapslasten met 175 euro omlaag. Een standaard glastuinbouwbedrijf van 3 ha gaat 50 euro minder betalen.

“Bedrijven profiteren al een aantal jaren van de ongelijke groei in WOZ-waarde tussen woningen en niet-woningen. Maar het idee van een bijstelling was voor de geborgde zetels onbespreekbaar”, zegt Hans Middendorp van de AWP. “Terwijl we zelfs extra geld wilden inzetten om de tarieven voor de 50 melkveehouders in Delfland gelijk te houden”.

De waterschapsbelasting zit ingewikkeld in elkaar en de enige knop waar aan kan worden gedraaid, zijn de waterschapslasten van de inwoners. Verlaag je de lasten van de inwoners, dan stijgen de lasten van bedrijven. Een compromisvoorstel van PvdA, CU/SGP en Algemene Waterschapspartij om de waterschapslasten van de huurders met 8 euro te verlagen kreeg alleen de steun van 50Plus en van twee zetels van Water Natuurlijk.

“Wij vinden het niet uit te leggen dat bij bedrijven de waterschapslasten omlaag gaan, terwijl de waterschapslasten voor huurders niet veranderen”, zegt Pieter-Jan Hofman van CU/SGP. “Delfland heeft met stip de hoogste waterschapslasten voor burgers”.

Startpunt van de discussie was het bestuursakkoord tussen alle gekozen partijen en de geborgde zetels. Daarin was afgesproken dat de waterschapslasten voor alle soorten belastingbetalers zouden worden bevroren. In datzelfde bestuursakkoord was afgesproken dat partijen elkaar af en toe iets zouden gunnen (“consent”), als de belangen te ver uit elkaar zouden lopen. Maar zelfs een correctie met vier procent was voor de geborgde zetels onbespreekbaar.

“Voor de PvdA is consent een essentieel onderdeel van het bestuursakkoord. Je moet in beweging komen om de sluipende jaarlijkse stijging van de lasten van inwoners te compenseren”, besluit Leon Hombergen van de PvdA.

De enige toezegging die is gedaan door het College, is om komend voorjaar opnieuw naar de verdeling van de waterschapslasten te kijken. Veel hoop op verandering hebben AWP, CU/SGP en PvdA nog niet: “maar misschien lukt dat wel na de verkiezingen in 2023?”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *