Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

WARME SOKKEN OP STADSKANTOOR VLAARDINGEN ONVOLDOENDE

uggsVLAARDINGEN- Er is nog geen oplossing voor koudestromen bij de balies in het gloednieuwe stadskantoor van Vlaardingen. Dat wordt duidelijk uit de beantwoording van de raadsvragen die zijn gesteld door de SP. De suggestie van de SP om de tien baliemedewerkers geen Uggs, maar een paar extra warme sokken te geven wordt door het stadsbestuur afgewezen als een aanvaardbare, tijdelijke oplossing.

Het vergoeden van een paar warme vachtschoenen á 200 euro per paar (Uggs) voor de ambtenaren die werken in de publiekshal heeft beroering veroorzaakt. Het stadsbestuur wijst er nogmaals op niet anders te kunnen. “ Als werkgever zijn wij genoodzaakt uitvoering te geven aan de Arbiedsomstandighedenwet. Deze wet schrijft voor dat wij als werkgever de risico’s voor de gezondheid of veiligheid van de werknemers zoveel mogelijk bij de bron moeten aanpakken. In afwachting daarvan moeten wij maatregelen treffen die gericht zijn op individuele bescherming en worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld.”

“Tot op heden is het ons als werkgever niet gelukt om te zorgen voor een goed werkklimaat bij de balies en is er gekozen voor de tijdelijke oplossing : het aanschaffen van de Uggs”, aldus het college in de beantwoording aan de SP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *