Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VVD-WETHOUDER SCHIEDAM BELOOFDE OPENHEID HUIZENBEZIT

SCHIEDAM- De VVD Schiedam is enorm trots dat hun wethouder Fahid Minhas als 26ste is geplaatst
op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voor de VVD. De partij schrijft in hun nieuwsbrief: ‘Wij weten maar al te goed hoe Fahid zijn rol als wethouder de afgelopen jaren met verve heeft uitgevoerd.’

Toch zijn zaken al vanaf het eerste moment heel anders gelopen dan de wethouder bij zijn benoeming op 14 mei 2018 voorspiegelde. Over zijn vastgoedactiviteiten zei Minhas destijds dat hij bereid is daarover openheid te tonen. Openheid zou voor hem zelfs uiterst belangrijk zijn. Aangekondigd werd dat hij op het punt stond één van zijn toen vijf panden te verkopen. Ondertussen werden zijn vastgoedactiviteiten juist in stilte uitgebreid naar zeven objecten.

Uit stukken van het Kadaster is duidelijk geworden dat de wethouder tot 6 juli 2020 in totaal zeven woningen in Schiedam op zijn naam had staan. Volgens de gemeente is een bezit van meer dan vijf objecten problematisch. Een aantal panden heeft Minhas vorig jaar bovendien verkocht aan een koppel professionele vastgoedbeleggers – geheel in strijd met zijn eigen beleid als wethouder- en de aankoop van zijn woning in Sveaparken – van partijgenoot en huidig burgemeester van Nissewaard – roept ook vragen op.

Minhas is kort voor zijn benoeming aan de tand gevoeld over zijn vastgoedactiviteiten door de raadsleden Anneke Post en Sun van Dijk. Uit het verslag van die bevraging:

‘Mevrouw Post is het bekend dat de heer Minhas enkele panden in Schiedam heeft. Is er ooit discussie geweest over onderhoud van die panden?

De heer Minhas zegt dat die er niet is geweest.

Mevrouw Post vraagt dit omdat er in Oost nogal sprake is van achterstallig onderhoud, onder andere van ketels. Kan dat ook in de huizen van de heer Minhas het geval zijn?

De heer Minhas deelt mee dat de woningen, die zijn eigendom zijn, volledig zijn ondergebracht bij een beheerder, die het mandaat heeft om de woningen op en top te onderhouden. Spreker is eigenaar, maar heeft afstand genomen van de onderhoudsverplichting. Vier van de vijf woningen zijn voorzien van een CV-ketel. Een van de bewoners heeft helemaal geen behoefte aan een CV-installatie.

Mevrouw Post veronderstelt dat die nog een houtkachel heeft.

De heer Minhas zegt dat die een geiser heeft.

Mevrouw Post merkt op dat de eigendom van woningen kan leiden tot een belangenverstrengeling met de voorziene portefeuille. Zij vraagt op welke wijze de heer Minhas dit tijdens zijn wethoudersperiode wil tegengaan.

De heer Minhas zei al dat hij het mandaat voor het beheer volledig bij een externe beheerder heeft ondergebracht. Die zal namens spreker alle werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om de tevredenheid van de huurders en het huurdersgenot te vergroten. Zou in het college een besluit aan de orde zijn waarvan een van zijn woningen onderdeel zou uitmaken of invloed zou ondergaan, ook al zou hij maar dat gevoel hebben, dan zal hij zich onthouden van stemming. Hij heeft daarover al gesproken met de burgemeester en met zijn mede kandidaat-collegeleden. Openheid is voor hem uiterst belangrijk.

Mevrouw Van Dijk dankt de heer Minhas voor zijn openhartige antwoord. Haar viel wel op dat de portefeuille van de heer Minhas direct raakt aan hetgeen nu wordt besproken. Hij heeft een mooi antwoord gegeven voor het geval een van zijn huizen of misschien de straat waar die staan aan de orde zijn, maar zij vraagt zich af hoe hij deze problematiek ziet op macroniveau. De schijn van belangenverstrengeling kan toch wel ontstaan voor de Schiedammers. Hoe wil hij die dan wegnemen? Er zijn natuurlijk grotere dossiers, die op een hoger niveau consequenties kunnen hebben voor zijn eigendom, in positieve zin of in negatieve zin .

De heer Minhas wil eigenlijk niet herhalen wat hij zojuist al heeft gezegd, al is hij bang dat hij dat deels wel moet doen. Hij blijft rechtmatig eigenaar van de woningen, maar hij heeft geen directe invloed meer op wat er gebeurt aan onderhoud, reparatie en vervangingen in de woningen. Op het moment dat hij alleen nog maar het gevoel heeft dat een besluit, dat niet eens aan zijn portefeuille gerelateerd behoeft te zijn, hem kan raken in zijn persoonlijke sfeer, kan hij zich beroepen op de afspraak met de burgemeester en met zijn collega’s. Dat kan ook betrekking hebben op zijn eigen woning, waarin hij woont. Hij onthoudt zich dan van stemming. Dat is het maximale wat hij kan doen. Voorts is hij bereid openheid te tonen.

Mevrouw Van Dijk begrijpt en waardeert dat. Zij waardeert ook de uitleg en openhartigheid. Zij heeft het echter over de beeldvorming. Is hij zich ervan bewust dat de beeldvorming in de stad anders kan zijn dan de uitleg die hij nu geeft? Hoe gaat hij daar in de komende periode als wethouder mee om?

De heer Minhas wijst erop dat wonen in Schiedam over bijna 40.000 woningen gaat. Hij heeft er in totaal vijf. Men moet dat niet te groot maken. Vier woningen zijn verhuurd en een wordt er verkocht. Hij heeft ze in de verhuurde staat gekocht. Natuurlijk kan iemand die kwaad wil iets zoeken. Het lijkt hem goed dat hij uit zichzelf openheid toont. Alles wat hij doet, voor zover dat überhaupt zijn woningen zou raken, zal hij met de raad, de leden van het college, en de burgemeester, als bewaker van de integriteit van het college, delen. Het is aan de raad om dan een afweging te maken. Hij kan nu niet voorsorteren op wat een ander, die kwaad wil, misschien denkt. Hij is daar niet van op de hoogte.

Mevrouw Van Dijk denkt dat de heer Minhas daar helemaal gelijk in heeft. Het lijkt haar goed dat de heer Minhas zich ervan bewust is dat er een hoop meningen spelen buiten het gemeentehuis. Zij hoopt dat hij daar straks als wethouder net zo openhartig mee zal omgaan als nu.

De heer Minhas zegt dat mevrouw Van Dijk daar van op aan kan.’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

6 reacties op “VVD-WETHOUDER SCHIEDAM BELOOFDE OPENHEID HUIZENBEZIT

 1. Zo werkt het in de politiek, en maar om de pot heen draaien, om zelf verschoond te blijven van wat dan ook.
  Vervolgens draait hij de nek om van de ondernemers in de Spaanse polder.
  Remi zou de juiste naam voor dit heerschap zíjn.
  Raadsleden wordt nou echt eens wakker, dit kan echt niet.
  Groet J.J.v.Steenbergen in

 2. Hij zal het uitstekend doen in Den Haag. Liegen of situaties onder de gordel houden is een seconde nature in Den Haag dus zijn bedje is al gespreid daar

 3. Sandra Don verslaggeefster van het AD weet van de hoed en de rand over Fahit maar doet er niets mee.
  Ook een beetje raar vind ik, maarja ik ben maar een simpele belasting betaler diie jammer genoeg aan het salaris van deze wethouder meebetaalt.

 4. Volgende uitzending van “de Fabeltjeskrant’ wordt gehouden op 9 februari met een rechtstreekse uitzending vanuit de Efteling. Met het voltallige stadsbestuur in de hoofdrol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *