Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN ZET GEEN VAART ACHTER INTEGRATIEPROCES

In asielzoekerscentra verblijven momenteel 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zij moeten eigenlijk in een huis worden geplaatst. Door een gebrek aan sociale huurwoningen lukt dit vaak niet en blijven de centra overvol, waardoor de nieuwe stroom irreguliere migranten uit moeten wijken naar noodopvanglocaties.
In asielzoekerscentra verblijven momenteel 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zij moeten eigenlijk in een huis worden geplaatst. Door een gebrek aan sociale huurwoningen lukt dit vaak niet en blijven de centra overvol, waardoor de nieuwe stroom irreguliere migranten uit moeten wijken naar noodopvanglocaties.

VLAARDINGEN- Erkende vluchtelingen (statushouders) in Vlaardingen starten niet met hun integratieproces voor zij een sociale huurwoning betrekken.  De VVD had gevraagd naar mogelijkheden voor een snellere start. Bij voorkeur wanneer de statushouders nog verblijven in een AZC in afwachting op een woning in Vlaardingen, maar volgens het college is dat niet mogelijk.

Op dit moment worden in Vlaardingen in totaal negenennegentig statushouders begeleid bij onder meer de verhuizing, administratie en de aanvraag van een uitkering en toeslagen.

Recent heeft de gemeenteraad unaniem afgesproken dat Vlaardingers zo optimaal mogelijk, feitelijk en vroegtijdig moeten worden geïnformeerd over relevante informatie in het dossier ‘lokale aanpak vluchtelingen’, dus wilde de VVD precies weten wat het opleidingsniveau van de statushouders is. Hoe zij worden begeleid naar werk en of voor deze begeleiding extra geld vanuit het Rijk beschikbaar is.

Het college kan de vragen van de VVD slechts deels beantwoorden. Zo is over het opleidingsniveau en extra geld vanuit het Rijk niets bekend. Ook zijn er geen afspraken voor het vroegtijdig starten van het integratieproces. Wel is het college bereid extra statushouders op te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *