Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRIJ REIZEN SENIOREN SCHIEDAM NIET MEER VANAF 65 JAAR

SCHIEDAM- De huidige regeling voor ‘vrij reizen minima 65 plus’ in Schiedam wordt aangepast naar de AOW-gerechtigde leeftijd, als het aan een raadsmeerderheid ligt (samen de nieuwe coalitie). Wel moet er een overgangsregeling komen voor de huidige gebruikers.

In de commissievergadering van 5 maart 2019 is al toegezegd dat het gemeentebestuur van Schiedam de MRDH zal verzoeken om bij vrij reizen de leeftijd mee te laten stijgen met de AOW-leeftijd. Het nieuwe stadsbestuur, waarvan de wethouders vanavond worden beëdigd, moet hier nu echt werk van gaan maken, zo is afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord.

De 23 gemeenten van de MRDH hebben in 2019 een aantal onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk 0V in de metropoolregio. Hierin heeft Schiedam ook gepleit voor het koppelen van de vrij reizen mogelijkheid voor ouderen aan de AOW leeftijd.

De regeling voor het vrij reizen van minima in Schiedam is gestopt per 1 oktober 2018. Het gemeentebestuur is door de RET duidelijk gemaakt dat de gemeente Schiedam nadien anderhalf miljoen euro moest betalen voor het vrij reizen. Het stadsbestuur heeft naar aanleiding van dat bedrag besloten het vrij reizen alleen te behouden voor 65-plussers met een laag inkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *