Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VREUGDEVUREN VLAARDINGEN MOGEN WEER

VLAARDINGEN- De twee vreugdevuren in Vlaardingen mogen ook dit jaar worden ontstoken in de nieuwjaarsnacht. Het voortbestaan van de laatste vuren in de regio staat jaarlijks ter discussie. Naar aanleiding van het ‘fietsenincident’ bij het vreugdevuur op de Broekweg zijn eerder dit jaar gesprekken gevoerd door de gemeente met de organisatoren van beide vreugdevuren. Daarbij is besloten om via een enquête het gevoel van veiligheid te peilen onder de omwonenden van beide vreugdevuurlocaties. Een meerderheid van de respondenten geeft aan zich veilig te voelen in de aanloop naar en tijdens de vreugdevuren. Tegen deze achtergrond heeft het college van B&W besloten ook dit jaar ontheffing te verlenen voor het ontsteken van de vreugdevuren onder nog nader te bepalen voorwaarden.

Opmerkingen die omwonenden hebben geplaatst bij de enquête worden nader onderzocht, om waar nodig maatregelen te treffen. Ook worden in nader overleg met de organisatoren van de vreugdevuren en de operationele diensten waar nodig verder aanvullende (veiligheids)maatregelen genomen. De omwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht en ontvangen nog een brief over de uitkomst van de enquête.

Sinds een aantal jaar vindt in Vlaardingen tijdens de jaarwisseling een vreugdevuur plaats op twee locaties: aan de Marathonweg en de Broekweg. In 2014 heeft het college van B en W aangegeven de jaarlijkse vreugdevuren te verbieden vanaf het moment dat bouwplannen worden ontwikkeld voor de Marathonweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *