Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRAGEN OVER SUBSIDIESTOP SOBO SCHIEDAM

SCHIEDAM- Meerdere politieke partijen plaatsen vraagtekens bij de dreigende subsidiestop voor het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO).

Het AOV heeft twijfels bij de suggestie dat voorzieningen zoals WOT’s, Servicepunt woningverbetering, Servicepunt vrijwilligers en dergelijke de vraagbaakfunctie vanuit de gemeente zou kunnen voortzetten. AOV: ‘Is daar dan de deskundige onafhankelijke hulp te vinden in de vorm van bouwkundige- en juridischebijstand voor problemen die kunnen ontstaan tussen huurder en verhuurder?

Bij GroenLinks/PS is men benieuwd hoe het zit met bewoners die niet aangesloten zijn bij een huurdersorganisatie of bewonersorganisatie. ‘Waar kunnen zij terecht?’

D66 merkt op dat het SOBO vorig jaar een door de gemeente ondersteund verbetertraject heeft ingezet. D66: ‘Waaruit bestond dit verbetertraject en op welke punten heeft dit niet geleid tot de gewenste resultaten?’

Wethouder Marcel Bregman (D66) vindt dat de behoefte aan bewonersondersteuning in de wijken de afgelopen 10 jaar sterk is veranderd. Bregman wil de bewonersondersteuning beter laten aansluiten op de wensen en behoeften die er leven in de stad. ‘Wij zien in vrijwel alle wijken nieuwe, onafhankelijke initiatieven, die kunnen rekenen op een stevig draagvlak’, stelt Bregman. Voorbeelden hiervan zijn De Buurtvrouw, J&S Groenelaan en de LET$ Ruilwinkel. De afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan met ad hoc-ondersteuning van verschillende bewonersinitiatieven. De afgelopen jaren heeft de gemeente op ad hoc-basis ingespeeld op de veranderende behoefte van met name nieuwe bewonersinitiatieven. De wethouder wil deze ondersteuning een vaste vorm geven.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *