WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRAGEN OVER STUDIETOESLAG JONGE ARBEIDSGEHANDICAPTEN MAASSLUIS

MAASSLUIS- Hoeveel studerende jongeren met een arbeidshandicap hebben zich vanaf 1 januari 2014 gemeld bij Stroomopwaarts voor een tegemoetkoming en hoeveel van hen hebben de tegemoetkoming ook daadwerkelijk ontvangen? De PvdA in Maassluis hoort het graag van het gemeentebestuur.

Door de Inspectie SZW is onderzoek gedaan naar de individuele studietoeslag zoals die is opgenomen in de Participatiewet. In de gemeente Maassluis bedraagt deze toeslag 750 euro per kalenderjaar.
De conclusie van de Inspectie SZW over de individuele studietoeslag is dat de toeslag nagenoeg onbekend is bij de doelgroep, gemeenten weten de doelgroep moeilijk te bereiken en hebben moeite de criteria die voor de regeling gelden te toetsen. Daarnaast blijkt dat van de 29 miljoen euro die het Rijk voor deze regeling beschikbaar stelt er nog geen 2 miljoen bij de doelgroep terechtkomt. Ook zijn er grote verschillen tussen de gemeenten geconstateerd in de hoogte van de tegemoetkoming, deze liggen tussen de 30 en 360 euro per maand. Volgens de berekening van het CBS komt dit neer op een gemiddelde van 110 euro euro per maand, hetgeen ten opzichte van de studieregeling Wajong 2010 ruim de helft minder is dan wat studerende jongeren met een handicap toen konden ontvangen.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *