Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRAGEN OVER PARTICIPATIEWET SCHIEDAM

SCHIEDAM- GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk stellen schriftelijke vragen over de Participatiewet.

Kortgeleden werd in de gemeenteraad het onderwerp Regionale Koers Handhaving Participatiewet behandeld (bedoeld om misbruik van uitkeringen op te sporen). Daarnaast zijn de raadsleden geïnformeerd over de fraudeopsporing bij Stroomopwaarts. GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk maken zich zorgen over de balans tussen fraudeopsporing en begeleiding (en mogelijke excessen hierin) en over de inzet van publiek geld.

Bart Voortman: “In de presentatie die wij hebben ontvangen stond dat het project om misbruik van de participatiewet op te sporen is beëindigd en dat de opsporing nu deel wordt van het takenpakket van consulenten. Dit roept bij onze fracties flink wat vragen op, die we dan ook gesteld hebben aan het college van B&W”

Klopt dit en zo ja, is het college niet van mening dat het werk van consulenten van SOW er bovenal op gericht moet zijn cliënten aan werk te helpen?

Hoe gaan consulenten dit dan inpassen in hun werk, of wat wordt het beleid van SOW hierin? En hoe wordt dan gezorgd dat alle consulenten hier op dezelfde manier mee omgaan? Hoe voorkomt het college dat SOW geen fraude-opsporingsinstantie wordt, maar zich blijft richten op haar belangrijkste taak?

Wat waren de kosten van dit project? Hoeveel cliënten zijn er onderzocht en hoeveel gevallen van fraude zijn er ontdekt? Is dit project zinnig geweest?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het Inlichtingenbureau (IB) om opheldering gevraagd over de wijze waarop het bureau haar data verwerkt. O.a. om situaties zoals met de toeslagenaffaire te voorkomen. Na 2 jaar heeft het IB hierover nog geen inzicht kunnen verschaffen.

Is het college bereid de samenwerking met het IB op te schorten totdat het IB daaraan heeft voldaan tot tevredenheid van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Zou het naar de mening van het college verstandiger zijn om sowieso niet samen te werken met private organisaties op het gebied van dataverwerking en persoonsgegevens?

Uit onderzoek is gebleken dat ouders er in sommige gevallen voor kiezen hun kinderen uit huis te zetten uit angst voor de kostendelersnorm (hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering)

Komt dat in Schiedam voor en zo ja, hoe vaak?

Ziet het college het als haar taak dit te voorkomen?

Daarnaast staat de kostendelersnorm hulp aan anderen soms in de weg. Denk hierbij aan hulp aan een dakloze vriend of familielid. Ook kan in sommige situaties mantelzorg worden bemoeilijkt. Hiervoor kan vrijstelling worden verleend.

Wat zijn de voorwaarden van die vrijstelling?

Hoelang wordt die vrijstelling verleend en kan die (oneindig) worden verlengd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *