WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRAGEN LEEFBAAR SCHIEDAM ROND DRUGS

SCHIEDAM- Naast bestrijding van overgewicht, diabetes, roken, alcohol en eenzaamheid zou het stadsbestuur van Schiedam ook drugsbestrijding tot speerpunt van beleid moeten maken. Dat vindt in elk geval het raadslid Gerrie de Bel (Leefbaar Schiedam). Zei zal daar donderdagavond tijdens de programmabegroting om vragen.

Gerrie de Bel, fractievoorzitter Leefbaar Schiedam.
Gerrie de Bel, fractievoorzitter Leefbaar Schiedam.

Leefbaar maakt zich ook zorgen over de inspanningen van het college met de groep voortijdige schoolverlaters. Uit plannen van het stadsbestuur maakt de partij op dat er geen extra inspanning komt om deze schooluitval verder onder de aangegeven grens van 2,7% te brengen. Gelet op de negatieve ontwikkelingen van deze groep vraagt Leefbaar aan het college om hier extra werk van te maken en in 2018 te streven naar een lager percentage.