Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VRAGEN OVER BEDRIJFSBUSJES SCHIEDAM

SCHIEDAM- De afgelopen jaren heeft de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Schiedam diverse malen vragen gesteld over het tegengaan van het parkeren van bedrijfsbusjes in oude wijken met onvoldoende parkeerruimte.Het college heeft daarop beleid ontwikkeld en dit vorig jaar getoetst.

Voorgesteld werd een proef te starten waarbij bedrijfsbusjes uit Schiedam-West zouden worden geweerd. Dit voorstel leidde tot verzet bij de vele zelfstandige ondernemers (ZZP’ers), omdat hen geen veilig en dichtbij gelegen parkeeralternatief werd geboden. Het bedrijfsvoertuig van een zelfstandige ondernemer vormt in de meeste gevallen ook zijn bedrijfskapitaal, omdat zijn waardevolle gereedschap en werkmaterialen erin opgeslagen liggen. Een pilot zonder alternatief in de vorm van een bewaakte en omheinde stalling was op voorhand gedoemd te mislukken en voldeed niet aan de randvoorwaarden die de VVD in de onderliggende vragen had aangegeven.
bedrijfsbusjes 3
Na het startproject in 2013 is het stil gebleven, maar de VVD wil nu weleens weten wat de invloed is van geparkeerde bedrijfsbusjes op de parkeerdruk, de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken Oost en (Oud) West. En hoe zit het met de uitdrukkelijke wens van de ondernemers om een alternatieve, bewaakte parkeerlocatie in te richten?

De VVD vraagt het stadsbestuur daarom om officiële uitleg.