WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VOOR PONT MAASSLUIS

MAASSLUIS- De provincie neemt naar verwachting begin volgend jaar een definitieve standpunt in over het veer tussen Maassluis en Rozenburg. Maassluis blijft voorstander van het in stand houden van de veerverbinding met Rozenburg.

pont 2In een onderzoek van de Metropoolregio is een vergelijking gemaakt tussen het exploiteren van een (langzaam verkeer) veer en een fietstunnel. Daaruit is gebleken dat het exploiteren van een (langzaam verkeer) veer qua maatschappelijke kosten en baten efficiënter is dan een extra tunnel voor fietsers.

Het stadsbestuur van Maassluis is ambtelijk betrokken bij een op dit moment lopend onderzoek van de provincie Zuid-Holland (de verantwoordelijke voor het veer) over de toekomst van het veer. Zowel voor de periode na 2017 als voor de periode na opening van de Blankenburgtunnel. Het in stand houden van het huidige (auto)veer lijkt met de komst van de Blankenburgtunnel niet houdbaar door sterk afnemend gebruik. Op dit moment bereidt Maassluis hierover samen met de gemeente Rotterdam bestuurlijk een brief voor aan de provincie Zuid-Holland.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *