Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VOETBAL HANGJONGEREN VLAARDINGEN-WEST: 50.000 EURO

VLAARDINGEN- Om jeugdoverlast te voorkomen en terug te dringen is in de Vlaardingse Westwijk gestart met een voetbalproject voor een bedrag van in totaal een halve ton (50.000 euro). Dit voetbalproject voor raddraaiers wordt betaald uit de pot Veiligheid & Handhaving (30.000 euro) en aangevuld met nog eens een extra subsidie (20.000 euro).

Bij het voetbalproject speelt de buurtsportcoach een belangrijke rol in ‘het binden van de jeugd aan voetbal en het verbinden van de maatschappelijke partners’, aldus de toelichting in de Voorjaarsnota 2017. De maatschappelijke effecten worden gemonitord door Mulier Instituut.

Vlaardingen werkt verder aan een plan van aanpak met politie, scholen, jongerenwerk en de sociale wijkteams. Na een aantal interne bijeenkomsten rond jeugdoverlast volgt binnenkort een gezamenlijke ontmoeting met alle deskundigen. Doel is kennis op te halen bij de deelnemers en een basis te leggen voor vroegsignalering. Een extern bureau is in de arm genomen om dit eerste deel te begeleiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *