Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLUCHTELINGEN OOK IN 2021 ALS EERSTE AAN DE BEURT IN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De druk op het beperkt aantal sociale huurwoningen in Schiedam zal volgend jaar weer verder toenemen wanneer vluchteling hun urgentie houden. Die voorspelling doet raadslid Monique Rotteveel van oppositiepartij LOS. Wethouder Fahid Minhas (VVD) beweert in reactie daarop dat de urgentie niet kan worden opgegeven. GroenLinks verwijt Rotteveel gebrek aan kennis van zaken.

Wat is een ‘statushouder’?
In de gevestigde media en ambtenarij wordt veelvuldig de termen ‘statushouders’ gebruikt alsof er twee soorten vluchtelingen bestaan: met en zonder verblijfsvergunning. Volgens de begrippenlijst van de UHNCR –de vluchtelingenorganisatie van de VN- is dit niet juist. Alleen iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel heeft verkregen heeft de status van vluchteling. Iemand die om asiel heeft gevraagd, maar het niet heeft gekregen, omdat uit het onderzoek is gebleken dat hij geen risico op vervolging of ernstige schade loopt heet een uitgeprocedeerde asielzoeker. Iedereen die zijn thuisland op vrijwillige basis verlaat en veilig kan terugkeren naar zijn vaderland wordt aangemerkt als economisch migrant. Iemand die geen geldig verblijfsdocument (meer) heeft verdient volgens de UNHCR de term ‘irregulier migrant’ (lees: illegaal). Door te spreken over ‘statushouders’ kan het onterecht lebalen van uitgeprocedeerden en irregulieren als ‘vluchteling’ doorgaan. Het gebruik van het woord ‘statushouders’ is een vorm van newspeak: een taal om de vrijheid van gedachte en concepten die een bedreiging voor de gevestigde orde vormen te beperken.
Rotteveel: “Meer statushouders (vluchtelingen, red.) is automatisch weer meer woningen voor de statushouders met hun urgentie. Misschien kan het college nog eens nadenken over het verzoek van LOS over het intrekken van de urgentie en de statushouders op een andere manier onderdak bieden.”

De wethouder probeert Rotterveel wijs te maken dat er geen mogelijkheden bestaan om de urgentie voor vluchtelingen te schrappen. Minhas: “Kijk, het punt is dat die urgentie een verplichting is die we opgelegd krijgen vanuit het Rijk. We kunnen die urgentie intrekken, maar als we dat doen dan moeten wij direct bemiddelen, dus dat is een boekhoudkundige truc.”

In werkelijkheid zijn vluchtelingen al op 1 juli 2017 als verplichte urgentiecategorie afgeschaft via een wetsvoorstel. Rotteveel: “Ik snap best als je die urgentie intrekt dat ze ook direct onderdak moeten krijgen of gehuisvest moeten worden, maar dat kan natuurlijk ook op een andere manier als gelijk een woning toe te wijzen.”

Rene Karens (GroenLinks): “Het is frustrerend om te zien dat mevrouw Rotteveel geen enkel idee heeft waar ze het over heeft, maar toch duidelijk wil maken dat statushouders (vluchtelingen, red.) blijkbaar geen recht hebben op een woning en dan maar op een andere manier onderdak moeten krijgen. Ik kan wel vertellen wat er gebeurt als we statushouders niet in een huis laten wonen, maar ergens onderdak geven; dan is mevrouw Rotteveel de eerste die gaat klagen dat die mensen niet meedoen in de samenleving.”

Rotteveel: “Nou ja, u mag zelf aan de burgers uit gaan leggen waarom er ieder jaar weer minder woningen zijn voor degenen die op de wachtlijst in Schiedam staan, die geen urgentie hebben.”

Sinds 2015 zijn vluchtelingen toegevoegd aan de groep urgent woningzoekenden. De groep urgent woningzoekenden bestaat al jaren uit mensen die een urgentieverklaring hebben op grond van medische noodzaak, onbewoonbaarheid van de woning, woonlasten, geweld en bedreiging, uitstroom uit voorziening voor tijdelijke opvang vanwege relationele problemen, mantelzorgers- en ontvangers, doorstroom vanuit opvanginstellingen en herhuisvesting in verband met sloop.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

3 reacties op “VLUCHTELINGEN OOK IN 2021 ALS EERSTE AAN DE BEURT IN SCHIEDAM

  1. Meneer Minhas u heeft genoeg panden in Schiedam waar u eigenaar van bent. Als u dan zo nobel bent, waarom geen vluchtelingen in een paar panden van u. Oooooowwww wacht dat kost geld en dat betalen wethouders niet want de burgers moeten lijden en betalen. Wat een gezeik is dit. Vlaardingen plaats ze ook in containerwoningen wat is daar erg aan dan? Deze mensen mogen blij zijn met een dak boven hun hoofd en alle gratis voorzieningen hebben ze al, terwijl de normale Schiedammer alles moeten betalen.
    Bouw een paleis en leg een rode loper neer voor deze vluchtelingen.
    Ik raak steeds meer gefrustreerd

  2. Misschien ligt het aan mij , maar ik heb altijd een heel andere voorstelling van bootvluchtelingen gehad .Op de foto zie ik een stelletje feestneuzen die alleen maar selfies maken ……………

  3. Schiedam wordt ingeruild, de eigen bevolking komt niet meer aan een huis. Het stadsbeeld veranderd steeds meer. Loop over de markt op vrijdag en je hoort niets anders dan buitenlandse talen. Ik heb mijn hele leven (72 jaar) in Schiedam gewoond en wat het nu geworden is, is te triest voor woorden. Ik ben blij dat ik de stad heb kunnen ontvluchten en zou er nooit meer terug willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *