RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLIETLAND ZIEKENHUIS SCHIEDAM DOOR MET FLEXMEDEWERKERS

Met contracten van acht uur per jaar zijn de oproepkrachten juridisch gezien medewerkers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen. Volgens het ziekenhuis  heeft deze groep medewerkers hierdoor  in beginsel dezelfde rechten en voorzieningen als andere medewerkers en versterkt het daardoor hun rechtspositie. Het ziekenhuis erkent dat de contracten van acht uur per jaar mede zijn gebaseerd op een (verwacht) toekomstig verbod op 0-uren contracten in de zorg.
Met contracten van acht uur per jaar zijn de oproepkrachten juridisch gezien medewerkers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen. Volgens het ziekenhuis heeft deze groep medewerkers hierdoor in beginsel dezelfde rechten en voorzieningen als andere medewerkers en versterkt het daardoor hun rechtspositie. Het ziekenhuis erkent dat de contracten van acht uur per jaar mede zijn gebaseerd op een (verwacht) toekomstig verbod op 0-uren contracten in de zorg.

SCHIEDAM- Het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis wil ook na september vasthouden aan een pool van oproepkrachten met een minimumurencontract . Volgens het ziekenhuis heeft de ervaring geleerd dat veel oproepkrachten zelf de vrijheid en flexibiliteit van een minimaal aantal uren verkiezen boven een structureel (hoger) aantal uren. Vanaf september krijgen al deze zogenaamde flexmedewerkers een contract voor acht uur per jaar.

Volgens de nieuwe ziekenhuis CAO zijn zorginstellingen verplicht alle flexibele contracten te vervangen voor vaste aanstellingen op basis van het daadwerkelijke aantal beschikbare uren aan werk binnen de instelling. In september loopt de overgangsperiode af voor zorginstellingen om dit goed te regelen.

Volgens het Vlietland Ziekenhuis hebben de flexmedewerkers vanaf september de mogelijkheid om bij structurele formatieruimte de overeengekomen uren uit te breiden. Leidend hierbij is het gemiddeld aantal gewerkte uren van het kalenderjaar waarin de medewerker werkzaam is geweest.

Vakbond FNV noemde vorige week het aanbieden van de achturencontracten door het ziekenhuis ‘een trucje’. De bond verdenkt het ziekenhuis ervan vaste aanstellingen zoveel mogelijk uit te stellen.

De FNV zal samen met de ondernemingsraad alle veranderingen rond de flexcontracten nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het ziekenhuispersoneel in Schiedam. De vakbond hoopt hiermee te bereiken dat de flexmedewerkers massaal nieuwe, meerurencontracten gaan claimen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *