WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGSE BOMENVERORDENING KAN NAAR GEMEENTERAAD

VLAARDINGEN- De Vlaardingse bomenverordening kan alsnog aan de gemeenteraad worden voorgelegd nu de onduidelijkheid is weggenomen over de bescherming van houtopstanden in het buitengebied door een verschil in interpretatie van de wet Natuurbescherming tussen de Stichting Boombehoud Vlaardingen en de gemeente. Deze onduidelijkheid stond besluitvorming door de raad in de weg. Overleg met Stichting Boombehoud heeft de onzekerheid kunnen wegnemen.

In de bomenverordening staan de gemeentelijke regels om bomen te beschermen, de voorwaarden voor het kappen van een boom, de handhaving van die regels en compensatie van bomen die gekapt worden. Het stadsbestuur legde de nieuwe bomenverordening inclusief de geactualiseerde bebouwde komgrens (een aanduiding van het gebied waar de bomenverordening geldt) al in 2021 voor aan de gemeenteraad.

Na vaststelling van de nieuwe bomenverordening en de grens bebouwde kom Wnb (Wet natuurbescherming) stelt het stadsbestuur beleidsregels vast, waarin onder andere wordt vastgelegd wanneer en op welke wijze waardevolle houtopstand in het buitengebied kan worden aangewezen binnen het wettelijke kader van de Wnb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *