Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

LAGERE NAHEFFING VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen moet de fiscus 350.000 euro betalen voor niet afgedragen loonbelasting. Dat is fors minder dan de ruim een half miljoen euro die aanvankelijk in december werd opgelegd.

Door te onderhandelen met de Belastingdienst is het oorspronkelijke bedrag naar benende bijgesteld. De gemeente verwacht dat de besprekingen met de Belastingdienst snel afgerond kunnen worden. Afhankelijk van de definitieve aanslag wordt daarna een besluit genomen om wel of niet in bezwaar te gaan.

Vorig jaar heeft de Belastingdienst een onderzoek ingesteld naar de afgedragen loonheffingen door de gemeente Vlaardingen. Onderzocht is de periode van 2009 tot en met 2012. Dit onderzoek heeft geleid tot een naheffing van 570.000 euro, omdat er te weinig loonheffing was afgedragen. In december is de gemeenteraad daarover geïnformeerd. Daarna heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Vlaardingen en de Belastingdienst met als resultaat een fors lagere naheffing.