Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN ONTKENT PROPAGANDA BLANKENBURGVERBINDING

VLAARDINGEN- De Blankenburgverbinding wordt door het gemeentebestuur van Vlaardingen gezien als een interessant en nuttig onderwerp voor scholen. Het project kan goede stof leveren voor discussie op scholen over bijvoorbeeld belangenafwegingen. Er zou ook veel te vertellen zijn over de techniek van dit project voor het onderwijs in Vlaardingen. Daarmee reageert het gemeentebestuur op kritiek van de SP dat propaganda wordt bedreven voor het project via de schooljeugd.

Het gemeentebestuur zegt tegen propaganda te zijn en realiseert zich terdege dat de Blankenburgverbinding in Vlaardingen een gevoelig onderwerp is. Dit is echter geen reden om het onderwerp uit de weg te gaan, menen burgemeester en wethouders.

Tegelijk kan het stadsbestuur de SP niet uitleggen waarom moet worden meebetaald aan positieve promotie van de tunnel via het beschikbaar stellen van gemeentelijke gebouwen, via Vlaardingse festivals of via lesprogramma’s voor de jeugd. Wat vooral duidelijk wordt is dat het college van B en W de kansen wil benutten , die de ontwikkelingen in het gebied bieden. Hierbij wordt altijd de afweging gemaakt wat de toegevoegde waarde is voor Vlaardingen. Zo zal ook het evenement de Slag bij Vlaardingen dienen om het gebied rondom de Blankenburgverbinding ‘op een positieve manier onder de aandacht te brengen’, aldus het college. ‘Het gaat dus niet om promotie van de Blankenburgverbinding, maar om promotie van Vlaardingen en het gebied.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *