Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN ONTKENT MISLEIDING JAARSTUKKEN

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen ontkent dat sprake is van onbetrouwbaarheid of misleiding in de jaarrekening 2014. Oud-registeraccountant Leo Verhoef heeft raadsleden dit weekend aangeschreven over vermeende fraude in de jaarstukken, waarbij het zou gaan om een totaalbedrag van 88 miljoen euro.

Een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen wijst erop dat de jaarrekening 2014 is opgesteld op basis van voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, welke vastgesteld is door de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de eigen accountant een goedkeurende verklaring afgegeven over het jaar 2014.  Volgens Verhoef is controle door de eigen accountant juist één van de valkuilen die raadsleden over het hoofd zien.
Een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen wijst erop dat de jaarrekening 2014 is opgesteld op basis van voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, welke vastgesteld is door de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de eigen accountant een goedkeurende verklaring afgegeven over het jaar 2014.
Volgens Verhoef is controle door de eigen accountant juist één van de valkuilen die raadsleden over het hoofd zien.

Volgens de gemeente vergelijkt Verhoef het eigen vermogen in de laatste balans met het eigen vermogen in de balans van het jaar daarvoor. Een vergelijking die ook is terug te vinden in de jaarrekening zelf. Daar is te zien dat het eigen vermogen ten opzichte van 2013 met 7 miljoen euro is afgenomen.

Ondanks een afname van het vermogen kan het resultaat in een jaar nog wel positief zijn, stelt de gemeente Vlaardingen. ‘Het rekeningsresultaat van 2014 was in Vlaardingen 4,9 miljoen euro. In het resultaat (wat de optelsom is van de uitgaven en inkomsten in een bepaald jaar) kunnen namelijk ook uitgaven plaats vinden vanuit reserves (eigen vermogen). De onttrekkingen aan reserves / het vermogen liggen allen vast in de door de raad vastgestelde begroting of in afzonderlijke raadsvoorstellen. Er is dan ook geen sprake van onbetrouwbaarheid of misleiding’.

Volgens de gemeente Vlaardingen lijkt onderzoeker Verhoef zich weinig verdiept te hebben in de Vlaardingse situatie. ‘De afname in het vermogen staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Om die reden heeft het gemeentebestuur vorig jaar dan ook besloten een spaarplan op te stellen om de vermogenspositie van Vlaardingen te versterken’.

De raad vergadert komende donderdag over de jaarstukken 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *