Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘VLAARDINGEN NIET IN STAAT INVLOED UIT TE OEFENEN OP WATERSTAND’

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen kan alleen preventieve en proactieve maatregelen treffen om de gevolgen van hoogwater te beperken. Dat krijgt het CDA te horen van het stadsbestuur in antwoord op hun schriftelijke vragen over het telkens terugkerende hoogwater. In de periode 1971 – 2018 is een stijgende trend zichtbaar, maar de gemeente is niet in staat om invloed uit te oefenen op de waterstand.

In opdracht van de Stichting Nieuwe Haven wordt momenteel een gebiedsvisie voor de KW-haven opgesteld samen met betrokken partijen. De hoogwaterproblematiek vormt een onderdeel van de gebiedsvisie. Hierbij worden de doelmatigheid van eventuele oplossingen en de balans tussen waterveiligheid en economische activiteiten onderzocht.

Verder stelt de gemeente een flyer op met daarin informatie over de gevaren van hoogwater en de verantwoordelijkheden van diverse actoren in het gebied. Ook wordt de informatiestroom vanuit de gemeentelijke havendienst verbeterd door het versturen van waarschuwingen via een SMS-dienst.

Het college van burgemeester en wethouders schetst in de beantwoording van de vragen van het CDA de verantwoordelijkheden voor waterbeheer en het beheersen van hoogwater. Rijkswaterstaat, provincie, hoogheemraadschap, veiligheidsregio, gemeente en bewoners en bedrijven hebben hier allemaal een eigen verantwoordelijkheid in.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beoordelen van de veiligheidssituatie, de communicatie en het afwegen van aanvullende beschermende maatregelen in het buitendijkse gebied. Indien nodig vervult ook de provincie hier een rol in. Via het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning kan de gemeente eisen stelen aan de inrichting van het buitendijkse gebied.

In Vlaardingen wordt de waterstand met name beïnvloed door de zee. Factoren die van invloed kunnen zijn op de waterstad zijn:

Eb en vloed; de afstand tussen Vlaardingen en de zee is gering, waardoor de getijde goed merkbaar zijn.

Wind: door de wind kan het water lokaal opstuwen. Ook kunnen golven ontstaan waardoor de waterstand tijdelijk stijgt.

Rivierafvoer: bij langdurige regenval of invallende dooi (smeltwater) neemt de rivierafvoer toe, waardoor de waterstand kan stijgen.

De laagste delen van het buitendijkse gebied in Vlaardingen bevinden zich op een hoogte van circa 1,80 meter boven NAP. Op basis van de meetgegevens blijkt dat het aantal gebeurtenissen per jaar waarbij het water een peil van 1,80 meter boven NAP of hoger bereikt, sterk fluctueert.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *