Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN MET 4,9 MILJOEN IN DE PLUS

vlaardingen 8VLAARDINGEN- Het Vlaardingse college van B en W heeft het boekjaar 2014 met een positief resultaat afgesloten van 4,9 miljoen euro.

Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele voordelen. De grootste voordelen zijn behaald op de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen (hogere Rijksbijdrage), op de uitvoering van de WMO en door snellere verkoop van de flat aan de Maasboulevard.

Het college stelt aan de raad voor om het positieve resultaat grotendeels in te zetten voor een snellere opbouw van de negatieve Algemene Reserve.