Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN LAAT RIJKSMONUMENT SLOPEN

VLAARDINGEN- Het Vlaardingse college van burgemeester en wethouders heeft besloten te starten met Wabo-procedure tot sloop van rijksmonument de Kuiperij aan de Westhavenkade, op het achtererf, bij huisnummer 66. De Kuiperij zal herkenbaar terugkomen als stedenbouwkundige ‘footprint’ en de naastgelegen tonnensteeg met authentiek grondpeil blijft intact.

In het plangebied Museumkwartier staan verschillende rijksmonumenten. Deze monumenten worden gerestaureerd en herbestemd tot woningen. Er is echter één rijksmonument, de Kuiperij, waarvoor een procedure gestart wordt om over te gaan tot sloop. Het college betreurt het dat dit rijksmonument verloren zal gaan, maar is van mening dat de sloop noodzakelijk is om een kwalitatieve planontwikkeling te kunnen realiseren. Dit komt ten goede aan de bereikbaarheid, lucht, licht en ruimte in het achtergebied. Daarbij vindt het college het van het grootste belang dat het cultuurhistorische verhaal van de Vlaardingse visserij in dit gebied afleesbaar blijft.

Voor de Kuiperij is onderzocht wat het meest waardevol is van het pand. De waarde van het gebouw zit hem niet in de stenen, maar in de samenhang met de overige historische bebouwing en het cultuurhistorische verhaal van verwerking van de vis. In het nieuwe inrichtingsplan wordt rekening gehouden met het cultuurhistorische verhaal.

De grotendeels achttiende-eeuwse (haring)pakhuizen aan de Westhavenkade werden in opdracht van de firma Kwakkelstein verscheidene malen verbouwd en uitgebreid en in de loop van de negentiende eeuw voorzien van een nieuwe voorgevel. De sobere pakhuisbebouwing op het bedrijfsterrein dateert uit het begin van de twintigste eeuw, toen de haringhandel in Vlaardingen floreerde.

Foto: Sprijpanden (worden gerestaureerd)

2 reacties op “VLAARDINGEN LAAT RIJKSMONUMENT SLOPEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *