Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN KLAAR VOOR GEDWONGEN ZORG ‘VERWARDE PERSONEN’

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen denkt te beschikken over voldoende maatregelen en inzet om mensen met verward gedrag op passende wijze tegemoet te kunnen treden. Dat krijgt de fractie Boers (fB) te horen van het stadsbestuur in antwoord op schriftelijke vragen.

Met ingang van 1 januari is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de Ggz, maar maakt het ook mogelijk meldingen over mensen die eventueel voor gedwongen zorg in aanmerking komen, af te gegeven bij de Bureaudienst van Minters. Het horen van mensen aan wie de burgemeester mogelijk een crisismaatregel wil opleggen, wordt uitgevoerd door medewerkers van het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam. Het uitvoeren van een zogenaamde ‘verkennend onderzoek’, waarin wordt nagegaan of er naar aanleiding van een melding voldoende reden is om bij justitie een procedure tot aanvraag van een zorgmachtiging te starten, is binnen de eigen gemeentelijke organisatie ondergebracht.

Het aantal meldingen over ‘verwarde personen’ in Vlaardingen loopt inmiddels op. Vorig jaar ging het om 428 meldingen terwijl dit er in 2017 nog 320 waren (en 359 gevallen in 2018).

FB: ‘In Vlaardingen leidt verward gedrag zoals een ernstige psychische aandoening bij iemand er regelmatig toe dat hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf en voor anderen. Met deze wet kan er dan verplicht worden behandeld.’

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *