Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VLAARDINGEN BLIJFT ONDER PREVENTIEF TOEZICHT

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen blijft ook de komende tijd onder preventief toezicht van de Provincie. Dat meldt het provinciebestuur in een reactie op het onlangs ingediende herstelplan.

In principe kan de Provincie zich in het herstelplan vinden. Tegelijkertijd constateert de Provincie dat de maatregelen die in het plan zijn opgenomen op sommige punten onvoldoende ‘hard’ zijn. Dit zit hem vooral in de haalbaarheid van de maatregelen. De Provincie schrijft: ‘Dit leidt ertoe dat wij op dit moment helaas moeten besluiten het preventief toezicht nog niet op te heffen.’

De Provincie heeft vooral twijfels over de manier waarop Vlaardingen denkt in 2023 op een positief saldo uit te komen van 2,8 miljoen euro. Bij deze raming wordt er vanuit gegaan 8,6 miljoen minder uit te geven in 2023 aan gemeenschappelijke regelingen . Om dit te kunnen realiseren dienen ondermeer Stroomopwaarts en ROGplus met regelingen uit het herstelplan in te stemmen . De Provincie constateert dat deze organisaties al hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om de gewenste maatregelen in gezamenlijkheid uit te werken en op haalbaarheid te beoordelen. Zij concluderen op dit moment de financiële consequenties nog niet te kunnen verwerken in hun begroting en meerjarenraming. Dus stelt de Provincie: ‘Hierdoor is het onvoldoende zeker dat het structurele begrotingsevenwicht in uw meerjarenraming tijdig wordt hersteld. Daarom onthouden wij goedkeuring aan de begroting 2020 en handhaven wij, in overeenstemming met artikel 206 van de Gemeentewet, het preventief toezicht.’

Door het blijvend preventief toezicht krijgt de gemeente alleen toestemming van de Provincie voor uitgaven uit de begroting van 2019. Voor het doen van andere uitgaven, blijft Vlaardingen verplicht toestemming te vragen. Daarbij dient, naast adequate financiële dekking van het voorstel, ook aangegeven te worden in hoeverre de betreffende uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *