RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERZET MAASSLUIS TEGEN HOOGHEEMRAADSCHAP

Het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland, dat na de verkiezingen van 2014 ontstond, gaat de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima definitief afbouwen. Bijstandscliënten krijgen volgend jaar nog een korting van 50%. Per 2017 moeten ook zij het volle tarief gaan betalen. Minima komen nog wel in aanmerking voor een kwijtschelding op de heffing voor gemalen en sloten. Dat heeft de verenigde vergadering Delfland donderdag besloten bij het behandelen van de begroting en de tarieven voor 2016.
Het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland, dat na de verkiezingen van 2014 ontstond, gaat de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima definitief afbouwen. Bijstandscliënten krijgen volgend jaar nog een korting van 50%. Per 2017 moeten ook zij het volle tarief gaan betalen. Minima komen nog wel in aanmerking voor een kwijtschelding op de heffing voor gemalen en sloten. Dat heeft de verenigde vergadering Delfland donderdag besloten bij het behandelen van de begroting en de tarieven voor 2016.

MAASSLUIS- De coalitiepartijen PvdA en CDA in Maassluis leggen zich niet neer bij de beslissing van het Hoogheemraadschap van Delfland om de kwijtschelding van de waterschapslasten af te schaffen.

De twee partijen willen van het college van B en W weten welke mogelijkheden er nog zijn om te zorgen dat dit beleid alsnog kan worden tegengehouden. Zelf denken zij aan de mogelijkheid om het besluit voor te dragen voor vernietiging door de Kroon. Een extra mogelijkheid is om in deze procedure samen met buurgemeenten op te trekken tegen het Hoogheemraadschap van Delfland .

Mocht dit niet lukken dan zijn PvdA en CDA benieuwd of het college van plan is om de minima die van dit beleid iets gaan merken  te compenseren via de bijzondere bijstand.  Zo ja, welke financiële consequenties heeft dit voor Maassluis?

De partijen benadrukken  ‘buitengewoon teleurgesteld’ te zijn in het besluit van het Hoogheemraadschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *