Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERLIESCIJFERS OPENBAAR RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- Het recreatieoord in Hoek van Holland heeft de gemeente vorig jaar 2.173.967,00 euro opgeleverd. Daartegenover stond 2.648.582,79 euro aan kosten. De Rotterdamse ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, heeft het stadsbestuur onlangs om inzage gevraagd in de stukken die betrekking hebben op het exploitatietekort van 350.000 euro.

Wethouder Bas Kurvers (VVD) benadrukt dat de nu vrijgegeven exploitatiecijfers van de eerdere jaren een incompleet beeld geven. Kurvers: ‘De daadwerkelijk gemaakte kosten zijn voor een deel versleuteld in de gemeentelijke begroting. Zo is overhead, schoonmaak, vuilverwerking en beveiliging onderdeel van kostenposten van verschillende gemeentelijke uitvoeringsorganisaties.’

Volgens Kurvers zijn de nu gepresenteerde cijfers niet één op één toegerekend naar het recreatieoord. ‘Per jaar verschilt bovendien het soort kosten wat wel en niet is doorbelast. Daarnaast zijn de in 2013 aangekondigde huurverhogingen in 2014 en 2015 niet doorgevoerd waardoor er vanaf 2014/2015 een groeiend tekort is ontstaan in het exploitatieresultaat’, aldus de wethouder.

De onderhoudskosten maken deel uit van de totale exploitatie. Deze exploitatiecijfers zijn tot nu toe niet vrijgegeven, omdat openbaar maken van deze informatie de financiële positie van de gemeente, vanwege de aanbesteding, nadelig kan treffen. Vanwege de aanhoudende vraag zijn deze cijfers alsnog openbaar gemaakt.

Ombudsman Zwaneveld heeft de indruk dat de huren van het recreatieoord in 2014 kostendekkend waren. Dat roept bij Zwaneveld de vraag op wat er sindsdien is veranderd dat er nu een tekort is. Zwaneveld heeft om alle stukken gevraagd.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “VERLIESCIJFERS OPENBAAR RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND

  1. Mijn contact met het recreatieoord stamt uit september 1989- april 1990. Toen was er een diepgeworteld argwaan jegens de Dienst Recreatie van uit de bewoners. Ik was projectverantwoordelijke tijdens de up grading van de infrastructuur. Ook wantrouwen onderling tussen de bewoners trof ik aan. Voorbeeld het niet af willen van eigen gasmeter- hoofdelijke omslag- maar wel bloktarief accepteren. Met veel bewoners gesproken in die periode en ze voor gehouden probeer met elkaar eigenaar te worden- permanente bewoning in de toekomst komt er aan. Ik betreur de geschetste situatie nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *