Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERDRINGING DOOR VLUCHTELINGEN VLAARDINGSE HUURWONIGEN

VLAARDINGEN- Hoeveel vluchtelingen verdringen Vlaardingers op de huurwoningmarkt? De fractie Boers (fB) verlangt van het gemeentebestuur van Vlaardingen inzicht in de mate van verdringing. Als referentie gebruikt de fB graag de jaren 2019 (zonder’ corona-effecten’) en 2020 (met deze effecten). FB: ‘Wij zien dus de aantallen met betrekking tot 2019 en 2020 gescheiden van elkaar.’

De fB wil ook weten hoeveel betaalbare huurwoningen, dus huurwoningen met een aanvangshuur onder de lage aftoppingsgrens (619,01 euro) en de hoge aftoppingsgrens (663,40 euro) zijn in Vlaardingen aangeboden in 2019 en 2020 (voor 2020 eventueel de cijfers uit de 3e kwartaalrapportage). En de fB informeert naar onder meer de wachttijden in 2019 en 2020 voor een sociale huurwoning voor Vlaardingse starters. FB: ‘Wat zijn de wachttijden in 2019 en 2020 voor een sociale huurwoning voor Vlaardingse doorstromers? Als wij ervan uitgaan dat de huishoudensamenstelling van de statushouders (vluchtelingen, red.) voor 2021 ongeveer gelijk is aan die van 2020 en 2019; hoeveel bereikbare huurwoningen verwacht u dan toe te wijzen aan statushouders?’

Met haar brief van 6 november 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen voor de eerste helft van 2021 bekend gemaakt. Met een taakstelling van het huisvesten van 57 vluchtelingen voor Vlaardingen is deze taakstelling ruim twee keer zo hoog als voor de eerste helft van 2020. Naar verwachting is ook de taakstelling voor de tweede helft van 2021 aanzienlijk hoger dan de taakstelling van de tweede helft van 2020.

Deze vluchtelingen moeten zogenaamd ‘passend worden gehuisvest’. Passend bij zowel inkomen als samenstelling van het huishouden. Dit betekent dat de vluchtelingen concurreren met de Vlaardingse woningzoekenden. FB: ‘Aangezien een aanzienlijk deel van de vluchtelingen eenpersoonshuishoudens betreft betekent dit concurrentie voor Vlaardingse jongeren (jonge starters) die aangewezen zijn op de bereikbare woningvoorraad.’

1 reactie op “VERDRINGING DOOR VLUCHTELINGEN VLAARDINGSE HUURWONIGEN

  1. Ik vind het woord concurrentie in dit artikel volkomen misplaatst, er is geen sprake van concurreren maar van concurrentieloos opzij drukken. De reguliere Vlaardingse huurder is volledig kansloos en kan niet concurreren omdat die terroristen nu eenmaal altijd en overal VOORRANG krijgen. Ik ben ontzettend blij dat zowel ik als mijn kinderen eigen huizen bezitten. Als ze hadden moeten huren hadden ze tot hun pensioen bij mij moeten blijven wonen totdat iedere statushouder zijn eensgezinswoning heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *