WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERBOD OP BIERFIETS ROTTERDAM IN DE MAAK

ROTTERDAM- De bierfiets is binnenkort niet meer welkom in Rotterdam. Het stadsbestuur stelt de gemeenteraad voor om per 1 juli in de APV een verbodsbepaling op te nemen op groepsfietsen. Voor het aanwijzen van een bepaald verbodsgebied moet sprake zijn van overlast of hinder door de groepsfietsen in een bepaald gebied.

Volgens het gemeentebestuur leidt de bierfiets veel en vaak tot overlast. De gebruikers van de bierfiets veroorzaken openbare ordeverstoringen zoals wildplassen, het uitjoelen van omstanders en openbare dronkenschap. Ook leidt het gebruik van de groepsfiets tot verkeershinder. Veel Rotterdamse fietspaden zijn volgens landelijke richtlijnen te smal voor het aantal fietsers en snorfietsers om al het huidige verkeer veilig te kunnen afwikkelen. De bierfiets is gezien zijn omvang een log en traag vervoersmiddel dat op drukke fietspaden voor extra opstoppingen en gevaarlijke situaties zorgt. Verder is de bierfiets zonder elektromotor bij het vanuit stilstand vertrekken dermate traag dat het voertuig het op sommige locaties met verkeerslichten niet haalt om in één keer over te steken bij groen licht. Daarnaast blokkeert de bierfiets bij onzorgvuldig op- en afstappen trottoirs waardoor de voetganger in de knel komt.

De bierfiets valt volgens de wet onder de categorie fiets en moet daar waar verplichte fietspaden liggen op het fietspad rijden. Fietsen mogen op grond van de Regeling Voertuigen niet breder zijn dan anderhalve meter. Diverse modellen bierfiets zijn echter breder dan anderhalve meter en kunnen in dat geval uitsluitend met een ontheffing van de RDW op de openbare weg rijden.

Eén gedachte over “VERBOD OP BIERFIETS ROTTERDAM IN DE MAAK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *