WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VERBINDING STATION MET BINNENSTAD SCHIEDAM

SCHIEDAM- Met het aantrekken van de economie is er vernieuwde interesse voor de ontwikkeling van het gebied vanaf het Stationsplein, de Singel tot aan het Stadserf in Schiedam-Oost. Het gaat op de eerste plaats om de behoefte aan een betere verbinding van het station Schiedam Centrum naar de Binnenstad. Raadslid Andreas Rose (GBS)  weet dat voor het gebied in het verleden al concrete plannen zijn ontwikkeld. Om tijd en geld te besparen hoopt Rose op een actualisering van die oude plannen, maar het stadsbestuur ziet dat anders.

Er is al een nieuwe haalbaarheidsstudie gemaakt waarin onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor de aanpak van Stadserf 1 (het stadskantoor), hoe het Stadserfplein een levendige invulling kan krijgen en hoe de entree van Schiedam aan de zijde van de Broersvest (inclusief Theater aan de Schie) een duidelijke en mooie entree voor de stad kan worden. De gebiedsontwikkeling op de kop van de Singel, de huidige parkeerplaats bij het station, maakt hier eveneens onderdeel vanuit.

In de grotere plannen voor heel  Schiedam-Oost is ook aandacht voor de waterproblematiek in de wijk. De financiële gevolgen van deze grotere  plannen zijn nog onvoldoende inzichtelijk, maar heel Schiedam-Oost is een speerpunt voor het college en heeft prioriteit en aandacht, verzekert het gemeentebestuur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *