Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

VAKANTIE GIJZELT BEWONERS BETONROTFLATS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Er zijn geen mogelijkheden om de problemen met de betonrotflats in Vlaardingen-Holy af te handelen nu de directeur op vakantie is van verhuurder Waterweg Wonen. De gemeente is evengoed aan de planning van de verhuurder geboden. Dat is eind juni al duidelijk door de antwoorden van het stadsbestuur op vragen van Beter voor Vlaardingen (BvV) over de situatie. Waterweg Wonen is primair verantwoordelijk, kreeg de fractie te horen.

Op dat moment zijn de eerste onderzoeken van de Zwaluwen- en de Fazantlaan al afgerond. Waterweg Wonen wordt als verantwoordelijke partij aangewezen voor de uitvoering van de adviezen uit de rapporten. Binnen 1 jaar dienen er definitieve maatregelen getroffen te zijn.

Volgens de gemeente is Waterweg Wonen, als eigenaar van de flatgebouwen, ook verantwoordelijk voor de veiligheid van haar woningen en voor het treffen van maatregelen om die veiligheid te waarborgen. Als bevoegd gezag houdt de gemeente slechts toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.

Inmiddels zijn er door Waterweg Wonen maatregelen getroffen die afdoende zouden zijn om de veiligheid te waarborgen. De jaarlijkse huurverhoging kan niet worden betwist bij de gemeente. Waterweg Wonen is als eigenaar van de woningen beslissingsbevoegd over het al dan niet verhogen van de huur. Er is geen wettelijke grondslag om dit af te dwingen, aldus het stadsbestuur tegenover BvV.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *