WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

UITGRAVEN NW WATERWEG HOEK VAN HOLLAND

SCHIEDAM- Het Havenbedrijf Rotterdam wil de Nieuwe Waterweg verdiepen zodat schepen met een grotere diepgang het Botlekgebied kunnen bereiken. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit binnenkort over de vergunning. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Nieuwe Waterweg beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten en maatregelen goed beschrijften een goede basis vormt voor het meewegen van milieubelangen bij de besluitvorming.

De Commissie heeft waardering voor de wijze waarop het onderzoek voor het rapport is uitgevoerd. Het rapport beschrijft terecht dat indringing van het zoute water in het binnenland, verzilting, beïnvloeding van grondwater en kwel op dit moment al een probleem vormen. Het voornemen voegt hier volgens het rapport kleine effecten aan toe, ook als wordt uitgegaan van een worst-case benadering. De Commissie beveelt aan om het onderzoek naar de vermindering van de indringing van het zoute water voor de toekomst verder uit te werken, en daarbij ook aandacht te schenken aan het energieverbruik van deze maatregelen.

In verschillende wateren in de omgeving zijn diepe erosiekuilen ontstaan die dijken en pieren mogelijk kunnen beschadigen. Het rapport beschrijft de toepassing van het bij de verdieping vrijkomende zand in deze erosiekuilen. De Commissie onderschrijft deze toepassing, en merkt daarbij op dat juist grindhoudend zand hiervoor erg geschikt is, omdat het grind voor een erosiebestendige afdichting kan zorgen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *