Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TONNEN EXTRA VOOR THUISWERKEN AMBTENAREN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Om de ambtenaren van de gemeente Vlaardingen thuis te laten werken moet extra geld worden uitgetrokken. Het gaat voorlopig om een bedrag van 210.000 euro, waarvoor de gemeenteraad om toestemming wordt gevraagd door het stadsbestuur.

Om er voor te zorgen dat ambtenaren verantwoord thuis kunnen werken, en wordt voldaan aan de Arbowetgeving, wordt een tegemoetkoming van 750 euro per medewerker per 7 jaar toegekend. Deze 750 euro wordt als tegoed beschikbaar gesteld in een digitale catalogus waarin een assortiment van goedgekeurde thuiswerkmiddelen beschikbaar is gesteld. De totale kosten bedragen 273.000 euro voor 2021. Dit kan niet volledig worden betaald met het geld dat daarvoor nu beschikbaar is, daarom wil het gemeentebestuur een beroep doen op de reserve organisatieontwikkeling van 121.000 euro.

Daarnaast moet de gemeente voorzien in een laptop en toebehoren (muis, toetsenbord, standaard). Op dit moment zijn er niet voldoende laptops voor alle ambtenaren. Er is afgelopen jaar een groot beroep gedaan op medewerkers om privé-middelen te gebruiken. Burgemeester Bas Eenhoorn (VVD) laat de gemeenteraad weten: ‘Los dat dit niet past bij een moderne werkgever, levert het ook beveiligingsrisico’s op, omdat er geen beveiligde werkomgeving op zit. Laptops die door de gemeente ter beschikking worden gesteld zijn voorzien van een dergelijke beveiligde werkomgeving. (20 % van de huidige apparatuur is nog niet afgeschreven). Voor deze versnelde aanschaf is niet het volledige budget beschikbaar en maakt een aanvullend krediet van 210.000 euro noodzakelijk.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *