Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TOELICHTING OP VEILIGHEIDSINDEX SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam is niet ontevrede met de recente cijfers uit de Veiligheidsindex. In een kort overzicht licht het college de stijging als volgt toe:

Schiedam-Oost 1

‘Oost laat na enkele jaren van achteruitgang een positieve ontwikkeling zien. Naast minder criminaliteit zijn er ook bij Irado minder meldingen binnengekomen met betrekking tot de openbare ruimte. In de beleving van bewoners komt dit nog niet bij alle aspecten tot uiting. Wel zeggen meer bewoners dat ze zich in de eigen woonbuurt veiliger zijn gaan voelen. Ondanks deze positieve ontwikkeling (een stijging van 0,6 op de Veiligheidsindex) blijft Oost in de categorie ‘bedreigde wijk’.

‘In West is het indexcijfer gelijk gebleven. Toch is de ontwikkeling in het zuidelijk deel ongunstig. Dit wordt veroorzaakt door meer diefstallen en inbraken in dit deel van West. Tevens is er in het zuidelijk deel van West sprake van een toename van het aantal meldingen bij Irado. Subjectief gaat het om een mindere score van de onveiligheidsgevoelens’.

‘In Zuid zijn er wederom minder misdrijven door de politie geconstateerd, namelijk minder diefstal, inbraak en geweld. Daar staat een lichte stijging van het aantal vernielingen tegenover. Bovendien is het aantal kleine buitenbranden (gemeld bij de Brandweer) sterk gedaald. Daarnaast voelt men zich in Zuid relatief veilig en is de sociale cohesie redelijk hoog’.

schiedam nieuwland‘In Nieuwland is het beeld nog altijd wisselend. In 2014 waren er minder diefstallen, inbraken en vernielingen, maar iets meer gewelddelicten en fors meer meldingen bij Irado vanuit het oostelijk deel van de wijk’.

‘In Groenoord is het aantal meldingen betreffende de openbare ruimte gestegen en het aantal diefstallen en inbraken is gedaald. Hierdoor blijft het indexcijfer redelijk stabiel’.

‘De daling van het indexcijfer van Kethel is het gevolg van een stijging van het aantal meldingen bij Irado. Deze meldingen zijn zeer divers van aard. Zo zijn er meldingen die betrekking hebben op het onderhoud van de openbare ruimte, zoals de bestrating en de groenvoorzieningen, maar ook meldingen over ongedierte en de inzameling van afval. In Kethel gaat het opvallend vaak om meldingen betreffende verzakkingen en gaten in de bestrating. Vanuit het winkelcentrum Hof van Spaland, dat onderdeel uitmaakt van wijk Kethel, zijn het afgelopen jaar slechts enkele meldingen met betrekking tot de openbare ruimte gekomen’.

‘De veiligheidscijfers voor Woudhoek en Spaland/Sveaparken zijn het best van Schiedam. Echter in beide wijken is het aantal vernielingen gemeld bij de politie en het aantal meldingen bij Irado betreffende de openbare ruimte gestegen. Hierdoor zijn de scores voor deze wijken gedaald’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *