Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

TOCH VERHUUR AAN MINIMA VLAARDINGEN-WEST

VLAARDINGEN- Bijstandscliënten in Vlaardingen-West kunnen toch terecht in sociale huurwoningen die onder de Rotterdamwet vallen: een maatregel die is bedoeld om mensen zonder inkomen uit werk te weren. Ondanks de selectieve verhuur aan huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens (tenminste 22.200 euro) is bijna de helft van de appartementen toch ‘passend verhuurd’. Dit alles wordt duidelijk nu de PvdA om de eerste resultaten heeft gevraagd bij het gemeentebestuur .

In de betreffende complexen, die onder de Rotterdamwet vallen, heeft iets meer dan de helft van de nieuwe huurders een inkomen boven de huurtoeslaggrens. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er eenentwintig nieuwe verhuringen gedaan in de betreffende gebouwen. Twaalf woningen zijn verhuurd aan huishoudens met een inkomen boven de 22.200 euro. De overige woningen zijn passend verhuurd, omdat de kandidaten met een ‘hoog’ inkomen niet hebben gereageerd op de advertentie en niet geïnteresseerd waren in de woning.

Vlaardingen hoopt met het toepassen van de Rotterdamwet de leefbaarheid in de Westwijk te verbeteren. Oppositiepartij ONS.Vlaardingen heeft zich sterk gemaakt voor de invoering van de maatregel. Een groot aantal bewoners van de Westwijk kampen met financiële problemen, met psychische problemen of met een verslaving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *